„Příjmy dosáhly celkem 423 milionů a výdaje byly čerpány ve výši 401,5 milionů korun." Zároveň vysvětlil, že za značným přebytkem je vyšší výběr daní o sedm milionů a také okolnost, že některé plánované investiční akce nebyly z různých důvodů, především kvůli protahujícím se výběrovým řízením, v roce 2014 zahájeny. Přilepšením pro městskou kasu byly také úspory Sedlčanských technických služeb. Tato organizace předložila městu nižší účet za služby.

„Díky mírné zimě jak v úvodu, tak v závěru loňského roku, ušetřily značné prostředky za zimní údržbu, ale také za energie," poznamenal. Radnice ušetřila také na výběrových řízeních při akcích menšího rozsahu. V případě zateplování domů, v nichž byly byty předávány do soukromého vlastnictví, jde hovořit o nečerpaných výdajích oproti plánu kolem deseti milionů korun.

„Za správu a vlastní chod městského úřadu byla úspora dva miliony. Po odchodu dvou pracovníků do starobního důchodu jsme ušetřili na mzdách, daních a odvodech tím, že jsme za ně nepřijali nové," vysvětlil, že o jejich pracovní náplň se rozdělili jiní úředníci. Přebytek účtu tak umožní radnici bezproblémový rozjezd letošního roku a financování jak městského úřadu, tak i městských organizací. Rozpočet města na letošní rok bude zastupitelstvem schvalován v pondělí 9. března a do té doby jedou v takzvaném rozpočtovém provizoriu. Předtím návrh projedná 18. února městská rada. Před finálním rozhodováním bude v zákonem stanovené lhůtě zveřejněn. Marie Břeňová