„Po mém nástupu na gymnázium jsem zjistil, že studenti mají dobré teoretické znalosti, ale v praxi je neumějí využít. Při vycházce do parku si pletli základní věci, protože neměli kontakt s přírodou, a to jsem chtěl změnit,“ popsal Ondřej Bílý začátky projektu, jenž se začal formovat před čtyřmi lety.

Biologie v praxi je vlastně takovou rozšířenou výukou, v rámci které studenti navštěvují různé zajímavé oblasti a poznávají rostliny a zvířata, jež většinou znali maximálně z ilustrací v učebnici.

„Podařily se nám velké věci. Expedice spočívají v tom, že po příjezdu pomůžeme odborníkům v jejich práci a oni nám zas na oplátku ukáží místa, kam se normálně člověk nedostane. Například při výpravě do Moravského krasu jsme pomáhali při výkopových pracích, které tam probíhají už několik let. Zrovna při naší návštěvě se podařilo objevit zachovalou krápníkovou jeskyni,“ řekl učitel Ondřej Bílý z dobříšského gymnázia.

Studenti si zprvu expedice museli hradit z vlastních zdrojů. Právě proto se ozývali i rodiče, kteří s tím nebyli spokojení. Po letech sbírání zkušeností ale bylo jasné, že tento přístup ke studiu funguje. Navíc vyšlo najevo, že podobně se biologie nikde v Evropě nevyučuje. To bylo impulzem k sepsání projektu a následně se objevily další úspěchy. Mezi ně patří například čestné ocenění za mimořádný přínos ke vzdělávání středoškolských studentů v soutěži Dobrá rada nad zlato 2009. Projekt Biologie v praxi ocenili přední projektoví manažeři a zástupci řady vzdělávacích institucí, uznání přišlo i od ministerstva práce a sociálních věcí.

Nejcitelnějším přínosem je zřejmě grant, který škola díky biologickému projektu získala. Téměř 4,3 milionu korun pomohlo gymnáziu k pořízení výbavy na výpravy, jako jsou stany či spacáky, ale i k vybavení učeben biologie a chemie interaktivními tabulemi, díky kterým mohou vyučující pracovat v hodinách s materiálem, jenž studenti pořídili na svých výletech. Zároveň na gymnáziu vzniká školní wikipedie, kde se zájemci mohou dozvědět více o objevených rostlinách a živočiších. Grant poskytl Evropský sociální fond a stát.

„Celkem úspěšně se projekt rozjel a možná se povede i změnit strukturu vzdělávání. Je velký rozdíl ve znalostech mezi studenty, kteří jezdí na expedice a kteří ne,“ doplnil Ondřej Bílý.

Z více než tří stovek studentů gymnázia se zatím zapojila přibližně třetina. Samotné expedice jsou však velmi početně omezené. Na výpravy a kurzy jsou několik měsíců dopředu vyvěšené pořadníky. Přihlášení lidé by se neměli opakovat, aby dostal příležitost co největší počet lidí.

„Takové kurzy bych jedině uvítal. V době, kdy jsem chodil na střední školu, jsem ale moc zapálených profesorů nepotkal, nebo to bylo v oboru, který mě příliš nepřitahoval. Ve škole by se děti měly naučit především praktické znalosti, teorii většina z nich stejně brzy vypustí,“ řekl Vít Tomášek z Příbrami.

Mezi další významné úspěchy biologických výprav patří například nález velice vzácné užovky stromové nebo ohrožené květiny kandík psí zub vyskytující se jen na dvou místech v zemi. Studenti viděli na živo i třeba ohrožený druh pavouka stepníka rudého.

„V budoucnu nás čeká třídenní kurz první pomoci na sněhu, v rámci kterého se vypravíme do Jizerských hor, následovat budou rehabilitační kurzy s výukou masáží, přechod hor na sněžnicích, nebo třeba výprava s odborníky za netopýry,“ přiblížil další náplň projektu Ondřej Bílý.