Zda je více využívané řešení s kompostéry nebo s centrální kompostárnou, zodpověděli Příbramskému deníku zástupci některých obcí.

V Březnici funguje pro bioodpad kompostárna. Jakým způsobem do ní mohou obyvatelé svůj odpad dostat, prozradil Petr Bartůněk, vedoucí oddělení technických služeb. „Po městě jsou rozmístěny čtyři velkoobjemové kontejnery a dvanáct zvonů, které jsou určeny přímo na bioodpadDále bioodpad přijímáme ve sběrném dvoře a hlavně v naší kompostárně,“ uvedl.

„Proto jsme možnost kompostérů nevolili a ani od občanů nebyly vzneseny žádné požadavky na tato zařízení. Navážet odpad do městských zařízení je možno od pondělí do pátku od odmi do dvanácti hodin a od třinácti do sedmnácti hodin, v sobotu od osmi do dvanácti hodin podle provozu jednotlivých zařízení. Uskladnění bioodpadu je pro občany města a jeho částí bezplatné,“ poznamenal.

K situaci s bioodpadem a jeho zpracováním v Dobříši se za společnost Dokas, která má ve městě a okolí zacházení s odpady na starost, vyjádřil správce Kopáčkova dvora Pavel Bodor. „Bioodpad je možné uložit u nás na podniku a je zdarma. Otevřeno je šest dní v týdnu,“ informoval. 

Také město Příbram od roku 2014 se třídí bioodpad. Letos je rozmístěno po Příbrami bezmála sto hnědých kontejnerů, které jsou sváženy jedenkrát týdně, vždy ve čtvrtek.

I v Příbrami se kompostéry a zájem obyvatel o ně řešily prostřednictvím vyhlášené ankety. Pokud město Příbram podá žádost o dotace, v případě jejich schválení a přidělení finančních prostředků na tento projekt, budou domácí kompostéry v majetku města a k užívání do domácností budou zapůjčeny zdarma po dobu pěti let. Po uplynutí této lhůty se kompostéry stanou vlastnictvím konkrétních obyvatel.

close Co je biologický odpad? info Zdroj: Deník zoom_in

V Sedlčanech město nabízí svoz bioodpadu v letní sezoně od počátku dubna do konce listopadu každé úterý a středu, v zimní sezoně pak jednou za dva týdny. V případě zájmu mohou obyvatelé svůj kompostovatelný odpad odvézt do sběrného dvora, a to zdarma.

S ostatními druhy odpadů je to méně snadné, lidé je často vyhazují do přírody, místo odvozu do sběrného dvora.

Při úklidu v rámci akce Ukliďme Česko dobrovolníci často narazí na opravdu originální věci, jako jsou doklady, gumové kačenky a podobně. Kuriozity se našly i o tomto víkendu.

„Sebrali jsme nějaké košile, trička, nárazník od auta nebo kopací míč, který se zřejmě zatoulal nějakým fotbalistům,“ ukázal Příbramskému deníku vedoucí Ekologického centra Fabián a jeden z dobrovolníků Lukáš Tůma víkendové úlovky.

Podle něj je ale vidět, že lidé více odpad v poslední době mnohem více třídí nebo ho vozí do sběrného dvora.