Vzniká v části areálu bývalé skládky komunálního odpadu v Kosově Hoře a v současnosti je ve fázi zemních prací. Investorem akce v celkové hodnotě kolem sedmi milionů korun je město Sedlčany.

Protože se však radnici podařilo získat dotaci z Fondu životního prostředí, která uhradí devadesát procent nákladů na stavbu i pořízení obslužné techniky, představuje spoluúčast z obecního rozpočtu pouze deset procent. „Stavební část vyjde přibližně čtyři miliony korun, vybavení technologií 2,5 milionu korun," uvedl Jiří Daněk, ředitel a jednatel společnosti Sedlčanské technické služby.

„Z podmínek dotace vyplývá povinnost, že se s celkovou kapacitou musíme vyrovnat do tří let," sdělil Daněk. Podle něj by to neměl být příliš velký problém. Krmit kompostárnu biologicky rozložitelným odpadem budou z části obyvatelé rodinných domků. A podle propočtu a dosavadních zkušeností Daňka nejde o zanedbatelné množství. Letos v dubnu byl spuštěn projekt, kdy technické služby poskytly zájemcům kontejnery na bioodpad a provádí jeho týdenní – v zimním období to bude čtrnáctidenní – svoz zcela zdarma. A občané na lepší nakládání s odpady slyší. „Rozmístili jsme do lokalit rodinných domků na 600 plastových nádob o objemu 240 litrů a osady jsme vybavili 1100 litrovými kontejnery. Vychází nám, že pouze jejich svozem skončí na kompostárně 500 tun ročně, což je asi pětina celkové kapacity," bilancoval Daněk s tím, že zatím ve dvoře technických služeb je k dispozici kolem dvou desítek nádob dalším zájemcům. Využívat je mohou na trávu, drobné větve, padaná jablka, slupky z brambor a další odpad rostlinného původu. „Také okolní obce budou mít příležitost bioodpad do Kosovy Hory ukládat," poznamenal. Připomněl, že jedna z činností technických služeb je péče o veřejnou zeleň, a tak mohou kompostárnu také sytit. Marie Břeňová