„Čtyři skupiny hráčů budou pod dohledem organizátorů procházet připraveným příběhem, budou muset čelit různým nástrahám, hrozbě v podobě neohrožených hunských válečníků, bojovat budou proti nepříteli i sobě navzájem,“ lákají zájemce pořadatelé na www.rosenthalci.cz/poslednivladce.
Občanské sdružení Rosenthal je skupinou mladých aktivních lidí, kteří se svým působením snaží obohatit kulturní život a nabídku volnočasových aktivit v příbramském regionu, potažmo v celých Čechách.

Činnosti tvoří organizace historických a zážitkových akcí a tzv. larpů pro děti a mládež, práce s dětmi – každoroční jedno i vícedenní terénní hry, tábory, dětské dny a také divadlo a scénický šerm. Členové sdružení se také věnují pořádání výstav, natáčení vlastních filmů a aktivitě na dalších kulturně-vzdělávacích akcí.

Tento rok se Rozenthalu podařilo vytvořit dva unikátní projekty nazvané Brána do historie 2011, který letos zaštiťuje všechny konané akce a pak projekt Mládež pro Johanku 2011, jenž je zaměřen na letošní stejnojmennou slavnost. Na tyto projekty podali žádosti o granty do programů ministerstva školství a mládeže v akci.