V Příbrami informovala dopoledne v pátek 25. května o situaci tisková mluvčí města Pavlína Svobodová: „V tuto chvíli v Příbrami, na toku Litavka, stále platí II. povodňový stupeň, na Příbramském potoku v tuto chvíli žádný povodňový stupeň vyhlášen není, v noci byl na I. stupni povodňové aktivity. Co se týče situace na Příbramsku, nejsložitější situace byla v obci Obecnice a Trhové Dušníky, tam byl vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity. Stav na Litavce kulminoval kolem dnešní půlnoci, pak již byla tendence klesající. Předpokládá se, že cca do 10 hodin dnešního dopoledne se stav vody dostane na I. stupeň povodňové aktivity,“ uvedla.

Dále Svobodová popala opatření, které město provedlo: „Město Příbram, v čele s předsedou Povodňové komise ORP Příbram a zároveň starostou města Příbrami Jindřichem Vařekou, poskytlo prostřednictvím SDH Březové Hory obcím Obecnice, Podlesí a Trhové Dušníky pytle s pískem a plničku, jinak v těchto obcích situaci řeší místní samosprávy.“ Zatím ještě plný rozsah škod po povodních není znám, jak dále upřesnila tisková mluvčí města: „Během dneška se začnou zjišťovat škody, to vše a další věci budou součástí celkového vyhodnocení uplynulé události. Už teď je však téměř jisté, že největší škody napáchala voda, která přišla z Brd - a následně splachy z luk a polí.“

Škody na majetku jdou do desítek milionu korun, voda mnoha lidem zaplavila domy, sklepy, vybavení i automobily. Přestože hladiny vod v řekách již klesly, z lesů stále vytéká velké množství vody. Vozovky a mosty jsou mnohde podemleté a poškozené a na některých místech přes ně voda neustále protéká, jako je tomu například v Čenkově pod viaduktem, kde stále z lesa vytéká poměrně silný proud vody přímo na vozovku, kde komplikuje dopravu. Přímo v Brdech na větších i menších vodních tocích hladiny rychle klesají, ať už se jedná o Litavku, Červený potok, Klabavu nebo Rezervu.

Povodňová pohotovost na prvním stupni povodňové aktivity zůstává v současné chvíli, tedy po páté hodině v pátek 25. května již pouze na horním toku Klabavy. Obecnický potok, Albrechtický potok a Litavka jsou již na normální hladině.

Náhlým přívalem vody byla nejvíce zasažena právě obec Obecnice na úpatí Brd, nad kterou jsou dvě, mimo další své funkce jako například zdroje pitné vody, retenční nádrže Pilská a Octárna, které by měly případný nadbytek vody zachycovat, tak, aby nešel do vesnice pod nimi a ona byla před povodněmi byla chráněná. Nádrž Octárna však v té době byla natolik přeplněná, že ve čtvrtek 24. května po silných deštích hrozilo protření hráze a voda musela být odpouštěna. Bezpečnostním přelivem poté odtékalo proměnlivě mezi osmi až jedenácti kubickými metry vody za vteřinu. Mimo to do vesnice velké množství vody také přiváděly Obecnický a Albrechtický potok, které se v dolní části obce stékají a kde se v noci na 25. května vytvořila obří bouřící masa vody. V obci ve čtvrtek odpoledne a v noci zasahovaly jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů. Hlavní silnice nebyla v noci průjezdná a tento stav trval až do dopoledne v pátek 25. května.

V obci i nyní neustále situaci hasiči monitorují. Starosta Obecnice Josef Karas připustil, že na základě těchto událostí bude nutné vyřešit a navýšit protipovodňová opatření v obci, hlavní otázkou nyní bude, jak je financovat.

Čím byl takto náhlý příval vody způsoben, přiblížil meteorolog Josef Cink z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který v plzeňské pobočce ústavu vytváří regionální předpovědi počasí: „V posledních dnech byly dvě srážkové vlny, jedna přišla právě v noci ze středy na čtvrtek v druhé polovině noci a nástup srážek té další, větší epizody, potom nastal včera během dne, hlavně odpoledne. To už byla ta časovaná bomba, ten problém, že to potom začalo téct už po povrchu, také tady v lese. A hlavně se naplnila obecnická přehrada, Octárna, oni holt neměli upuštěno a nádrž už se jim potom začala nekontrolovatelně přelévat, takže to, co potom spadlo, tak už nedokázali řídit tou nádrží. Takže jim to teklo bezpečnostním přelivem a prostě už se pak nedalo nic dělat. Za včerejší den, za 24 hodin do sedmi hodin dnešního rána napadlo až 112 milimetrů. Před tím spadlo nějakých 50 až 80 milimetrů, tedy litrů na metr čtvereční.“

Na otázku, zda jsou takto silné srážky v tomto období obvyklé, meteorolog Cink odpověděl: „Tyhle epizody v tomto období relativně běžné jsou. I s takovýmto objemem srážek, tyhle jarní bouřky to opravdu umí. Ty bouřky se tvořily několik dní, takže povodí se nasytilo a přesytilo a potom stačily další takovéto dvě epizody a bylo vystaráno. V takovém krátkém časovém úseku si příroda s tak velkým množstvím srážek neporadí,“ shrnul vývoj situace meteorolog. A dále pokračoval podrobným vysvětlením:“ Bylo sucho a půdní kapiláry kvůli němu nebyly otevřené. Jejich otevření trvá nějakou dobu, většinou musí zapršet nějakou chvilku, potom zase přestat, aby se obnovily, jinak se půda nasytí jenom těsně pod povrchem. To znamená nějakých pět deset centimetrů a dál do hloubky se ta voda už nedostává a všechna potom teče po tom povrchu,“ uzavřel. Také ale doplnil dobré zprávy: „Teď v nejbližších dnech by pršet nemělo, víkend bude hezký, bude sluníčko bez srážek.“

Na místě se k některým příčinám záplav v Obecnici se přímo na místě vyjádřil také vedoucí Správy CHKO Brdy Bohumil Fišer: „Právě jsme na hranici Chráněné krajinné oblasti, kam je přivedena voda odvodňovacím příkopem podél lesní komunikace, po které se včera v noci valily proudy vody. Což nám ukazuje, že není voda efektivně odváděna, na komunikaci chybí obvyklé šikmé svody, které vodu odvádějí postupně pryč. Voda je vedena po jedné straně a není efektivně převáděna do lesních porostů a místo toho teče dolů do vesnice. Vyřešeno to bylo provizorním překopem celé té komunikace, kterým je nyní odváděna voda do lesních porostů, tak aby nešla do vesnice.“