Paradoxně u takto nebezpečné komunikace nejsou v obci chodníky a ani žádné zpomalovací zařízení. Zastupitelé Bohutína se sice snaží, ale jediné, co jim bylo povoleno nainstalovat, jsou měřiče rychlosti.

„Instalace snímačů rychlosti je podle nás příliš málo pro bezpečnost a rovněž nemíníme v Bohutíně pořádat soutěže v měření maximální rychlosti,“ uvedl místostarosta Bohutína Martin Matuna.

Vypadá to, že obyvatelé Bohutína budou muset dále nosit červené baterky, reflexní oblečení a další bezpečnostní vybavení, když půjdou obcí po krajnici vozovky.

Bohutínští chtěli vystavět kolem silnice chodník, ale úřady stavbu nepovolily, protože plánovaný chodník místy nesplňoval předepsanou šířku. O dvacet centimentrů.

Na to tedy chtěli instalovat do krajů obce zpomalovací semafory, ale ani v tomto případě neuspěli. „Argumenty, které v odůvodnění zazněly, sice mohou být pravdivé, nicméně v porovnání s tím, že se podobné opatření nachází rovněž v Sedlčanech na silnici první třídy jsou nerelevantní. Je tudíž nepochopitelné, proč někdo vystavuje občany Bohutína vyššímu nebezpečí, než v jiných místech tohoto okresu,“ řekl Martin Matuna.

Největším paradoxem na tomto zamítavém stanovisku je prý fakt, že obec chtěla semafory postavit za vlastní peníze.

„Rozumíme tomu, že krajský úřad má možnost jisté supervize, ale jestliže neplatí, neměl by zasahovat do rozhodnutí obcí, pokud chtějí udělat něco pro své občany. Pokud tedy kraj bere na sebe zodpovědnost za bezpečnost silniční dopravy, měl by být sám realizátorem bezpečnostních opatření v dopravě a očekáváme, že tak učiní, když nám zakázal opatření naše,“ sdělil Deníku rozzlobený místostarosta Bohutína.