Ve vojenských výcvikových prostorech číhá smrt na každém kroku v podobě nevybuchlé munice. Poslední nález letecké trhavé pumy o hmotnosti 249 kilogramů se 103 kilogramy trhaviny dokonce zaměstnal zkušené pyrotechniky a vojenskou policii na několik dní.Puma typu FAB 250 M 46 byla nalezena na cílové ploše Jordán a při explozi by nadělala pěknou paseku. Vojenská policie dostala hlášení o nálezu munice v pátek. Následovalo okamžité zabezpečení místa. „K tomu byla vyčleněna skupina rychlého zásahu, která zajišťovala nepřetržité střežení prostoru do doby odpalu,“ uvedl Miroslav Šindelář z ministerstva obrany. V neděli odpoledne byla puma odstřelena na místě v Brdech. Ohrožená oblast o rozloze 14 kilometrů čtverečních byla neprodyšně uzavřena.

Vojenské újezdy jsou pro návštěvníky stále nebezpečné


Pohyb návštěvníků ve vojenských výcvikových prostorech je stále nebezpečný. Každým rokem je hlášen bezpočet nálezů nevybuchlé munice i ve Vojenském újezdu Brdy. Ten poslední zaměstnal pyrotechniky a vojenskou policii na několik dní.
V cílové ploše Jordán ležela letecká trhavá puma FAB 250 M46 z druhé světové války. Operační dozorčí Velitelství Vojenské policie v Táboře obdržel oznámení o nálezu pumy v pátek 12. října,“ popsal událost Miroslav Šindelář z tiskového odboru ministerstva obrany. Okamžitě vyrazila do Brd skupina rychlého zásahu pohotovostního oddělení a pyrotechnik. Vyžádána byla i asistence lékaře z jinecké posádky včetně hasičů. „Skupina rychlého zásahu zajišťovala nepřetržitě střežení prostoru až do doby odpalu pumy přímo na místě,“ doplnil Šindelář.
Práce na likvidaci munice skončily v neděli odpoledne, kdy byla puma na dálku odpálena a tím zneškodněna. Předtím musela být zajištěna a uzavřena oblast ohroženého prostoru o rozloze 14 kilometrů.
Na místě zneškodněná letecká trhací puma o hmotnosti 249 kilogramů, délce 1,5 metru a se 103 kilogramy trhaviny byla určena k ničení letišť, mostů, cest, železničních stanic a mimo jiné i transportů tlakovou vlnou a střepinami.
V Brdech často objeví nevybuchlou munici houbaři a další návštěvníci lesa. Přestože na všech pět cílových ploch ve vojenském újezdu platí přísný zákaz vstupu, lidé riskují a hledají tam houby nebo sbírají lesní plody.
Martin Březovský, přednosta újezdního úřadu upozorňuje, aby návštěvníci respektovali zákazy vstupu na cílové plochy. „Někteří lidé situaci podceňují a myslí si, že jim nic nehrozí. Zákaz podle našich zkušeností nerespektují ani lidé, kteří vlastní povolení k vstupu. Přitom je na nich poučení, kde je to vysloveně napsáno, že se na cílové plochy nesmí vstupovat ani vjíždět,“ připomněl přednosta. Pokud podobné hříšníky podle Březovského dopadne vojenská policie, kromě pokuty přijdou okamžitě o propustku.
Munice, především ta z období druhé světové války, se na Příbramsku nachází poměrně často. Nálezce by měl okamžitě o objevu informovat státní policii na tísňové lince 158. Nález munice přímo ve Vojenském újezdu Brdy bychom měli nahlásit stálému operačnímu dozorčímu vojenské policie na telefon 973 215 800. Likvidace nevybuchlé munice podobně jako v neděli letecké pumy není ve Vojenském újezdu Brdy ničím mimořádným. Využití tohoto újezdu ve středních Čechách je totiž mnohem širší. Vedle dělostřelecké, protitankové i pěchotní střelnice, je v centrálních Brdech i letecká zkušební střelnice a také trhací jáma pro likvidaci závadné nebo nalezené nevybuchlé munice, kterou používá i policie.
Ovšem ne každý nález končí v trhací jámě. „Někdy může pyrotechnik zneškodnit munici i na místě, jindy se může jednat pouze o takřka neškodný nález. Jenomže je nutné každý nález oznámit policii a v žádném případě na nic nesahat. Zda se jedná o neškodnou součást, může rozhodnout jenom zkušený pyrotechnik,“ uvedla mluvčí policie Monika Schindlová.
Lidé na Příbramsku někdy objeví i neskutečné množství nebezpečných zbraní. V lese u Rosovic se dokonce objevilo 70 kilogramů pěchotní munice pocházející z 2. světové války, 55 nábojů, čtyři granáty a také jedna dělostřelecká mina.
Z Nalžovic pak bylo před časem odvezeno ke zneškodnění 11 kusů dělostřelecké munice. V trhací jámě v Brdech byla také zneškodněna letecká puma, nalezená letos v létě při stavebních pracích v Plzni. Do Brd ji převezli hasiči na náklaďáku s pískem, když jí předtím za pomoci autojeřábu naložili.