Částka, kterou spolek přispěl, činí 50 000 Kč. „Město Březnice děkuje Nadačnímu fondu za peněžitý dar, který byl použit na potřebné účely,“ řekl Jiří Štěrba, starosta města Březnice. Zástupci fondu také finančně podpořili nákup nábytku do Základní školy v Březnici.

„Nadační fond díky finančním prostředkům, které získal od řady dárců, během své existence podpořil například zakoupení speciálního lůžka do domova seniorů v Březnici a přispěl také na opravu vitráže v kapli březnického zámku,“ uvedl radní Březnice Jiří Beran. Fond byl založen v roce 2008 a místem jeho působení je Březnice a okolí. Smyslem jeho činnosti je podpora veřejného života a potřebných institucí.