Soutěžící mohli své síly změřit při plnění zajímavých a netradičních úkolů na více jak dvaceti stanovištích. Byl připraven i doprovodný program, který statickou ukázkou výzbroje 13. dělostřelecké brigády Jince zajistila Armáda České republiky a kynologická organizace Hořovice předvedla výcvik služebních psů.

Ústředním motivem klání byla v letošním roce snaha přiblížit mladé generaci osudy letců, kteří v zahraničí na frontách 2. světové války bojovali za osvobození Československa. Jako čestní hosté byli pozváni členové Svazu letců ČR – brigádní generál Miroslav Štandera, pplk. Ing. Jiří Neliba a mjr. Zdeněk Procházka. Kromě leteckých veteránů přijeli i zástupci Svazu PTP–VTNP ČR. Vzpomínce na příslušníky pomocných technických praporů byl věnován předchozí ročník soutěže.

Závodu se ve dvou věkových kategoriích zúčastnilo 17 čtyřčlenných družstev, počasí akci přálo a v podvečer odjížděli spokojeni nejen vítězové, ale všichni, kteří se letos v krásné brdské přírodě na Hrachovištích sešli. Organizaci na výtečnou zvládl Václav Endršt ze sdružení dětských oddílů Čisté slovo spolu s pořádajícím Vojenským historickým sdružením Brdy - VHSB.

Brigádní generál letectva ve výslužbě Miroslav Štandera se narodil 5.10.1918 v Praze. V roce 1936 nastoupil do Školy leteckého dorostu v Prostějově. Po absolvování leteckého výcviku v roce 1938 byl zařazen k Leteckému pluku č.4, odloučená perut' Pardubice. Po okupaci Československa v březnu 1939 přes Polsko odešel do Francie, kde jako pilot bojoval proti německé Luftwaffe. Po francouzské kapitulaci odplul do Velké Británie, kde nastoupil k 312. československé stíhací peruti, později přešel k 68. noční stíhací peruti. Celou válku létal jako stíhací pilot na strojích Hurricane, Spitfire a Mosquito. Po válce sloužil v československém letectvu na letišti Plzeň-Bory a v Trenčíně.

Po komunistickém převratu v roce 1948 byl propuštěn z letectva a pracoval v Kovošrotu. Před zatčením uprchl přes hranici do NSR a dále do Velké Británie, kde byl znovu přijat do řad britského královského letectva a zde létal až do roku 1955. Z emigrace se do České republiky vrátil v roce 1994. Za válečnou činnost a bojové hrdinství byl vyznamenán čtyřmi Čs. Válečnými kříži, třemi medailemi "Za chrabrost", Čs. medailí za zásluhy, francouzským Řádem čestné legie a Croix de Guerre avec Paumes, a dalšími osmi spojeneckými a čs. vyznamenáními. V roce 2006 z rukou prezidenta republiky převzal Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

Petr Ježek