Nové pěší trasy jsou v terénu vyznačeny pásovými značkami, doplněné byly také tabulky a směrovky na rozcestích.

„Oblast bývalého vojenského újezdu Brdy nabízí opravdu nepřeberné množství úžasných míst, která si pozornost turistů rozhodně zaslouží. Z vytvoření nových turistických tras mám proto velkou radost. Zejména mě těší nová „hřebenovka“, která díky novému 8 km úseku spojí masiv Toku a oblast vrcholu Praha. Jedná se o jedny z nejvyšších poloh Brd, které jsou pro návštěvníky velmi atraktivní,“ popisuje nové trasy radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda.

Předseda rady značení Klubu českých turistů Pavel Přílepek dodává: „Jsme přesvědčeni, že vyznačením nových tras návštěvníky usměrníme po vhodných a bezpečných komunikacích a zabráníme tak živelnému vytváření stále nových cest a stezek v lokalitě, která může být za určitých okolností nebezpečná.“

Hřebenovku doznačí v červnu

Nové trasy umožní vznik tzv. Brdské hřebenovky dlouhé 120 km jejíhož kompletního doznačení se návštěvníci dočkají již v průběhu června.

Kromě nových turistických tras chystá spolek pro návštěvníky Brd i další novinku. „Díky studentům a učitelům oboru umělecký truhlář a řezbář z Waldorfské školy z Příbrami bude v příštích několika letech označeno zhruba 10 brdských vrcholů a zajímavých míst v jejich blízkosti dřevěným označníkem s reliéfem zvířete či jiného motivu charakterizujícího konkrétní vrchol. Tímto způsobem budou označeny nejen ty nejzajímavější a nejnavštěvovanější vrcholy Brd, ale například umělecky ztvárněné dřevěné označníky se schránkou pro vrcholovou knihu budou návštěvníky lákat i na vrcholy méně známé,“ popisuje novinku radní Švenda.

close Radní Švehla v Brdech. info Zdroj: Středočeský kraj zoom_in Radní Švehla v Brdech.

Reliéfy budou umístěny například na vrcholech Tok, Praha nebo Třemšín, své označení získá také vrchol Koruna nebo tzv. Houpák.

Trasa Bratkovice (Dominikální Paseky) – Slonovec (1,5 km)

Nová modrá turistická značka vede z osady Dominikální Paseky v obci Bratkovice na hřeben Slonovec a propojuje již existující zelenou značku. Územím CHKO prochází trasa po stávajících neznačených lesních cestách. Záměr nové trasy vycházel z úmyslu značenou trasou zpřístupnit návštěvníkům Brd atraktivní hřeben Slonovec také od železniční stanice ČD v obci Bratkovice a současně i z tzv. Masarykova okruhu, který je již vyznačen.

Trasa U Šraňku – Čihadelská – Obecnická – Jeřábecká – Borská – Malý Tok – sedlo U sv. Jana (8,5 km)

Přes Brdské Hřebeny a vlastní Brdy je plánována páteřní hřebenová trasa, která by propojila nejvyšší vrcholy tak, jak je to obvyklé v jiných našich pohořích. V oblasti tzv. Středních Brd v CHKO je možnost vést „hřebenovku“ po hlavním hřebeni pohoří omezena existencí trvale nepřístupného Posádkového vojenského cvičiště Jince, mimo ně však tomu již z čistě bezpečnostního hlediska nic nebrání a značené cesty zde hřeben zpravidla sledují, s výjimkou cca 8 km dlouhého úseku mezi masivem Toku a oblastí vrcholu Praha. Zde dosud pěší značené turistické trasy v tomto směru nejsou, nicméně se zde vyskytuje řada cest (některé dokonce zpevněné), po nichž lze novou turistickou značenou trasu vést. Nová trasa tak doplňuje síť stávajících tras pro záměr Brdské hřebenovky.

Trasa Nepomuk – lesní cesta Sýkorová – rozcestí Pod Hubertkou
(3 km)

Nová zelená turistická trasa z obce Nepomuk u Rožmitálu p.T. do vrcholové oblasti hory Praha (862 m) po tzv. cestě Sýkorová. Hlavním důvodem vzniku této trasy je alternativa ke stávající modré a žluté turistické trase z obce do sedla U sv. Jana (820 m), která je s větším převýšením, fyzicky náročná a návštěvníky ve značném rozsahu využívaná. Navrhovaná trasa může stávající trase odlehčit a současně umožní další vhodnou alternativu pěších okruhů v této turisticky vyhledávané lokalitě.