"Jednalo se o další udržovací výcvik hlavních sil praporu, který řídil jeho velitel podplukovník Jan Cífka. Cílem bylo zdokonalit a upevnit návyky a dovednosti vojáků ve střelbě z ručních zbraní podle přidělení v místě nasazení a z praktického použití univerzálního ručního granátu URG-86. Důraz byl kladen i na sladění kolektivů jednotek a na rozhodovací proces velitelů. Tento úkol je stále aktuální i z toho důvodu, že záložní prapor vedle příslušníků 13. dělostřelecké brigády tvoří vojáci z dalších 40 útvarů Armády České republiky," uvedl Michal Abrhám z dělostřelecké brigády v Jincích.

První úkol, který vojáci v brdském prostoru zvládli, bylo vybudování základen v lokalitě Velkého Jeskřipce a Hrachoviště. Po jeho splnění, velitelé rot kapitáni Michal Šustr a Tomáš Hanák, přistoupili k plnění jednotlivých výcvikových úkolů. Cvičilo se v různých částech vojenského prostoru, příprava probíhala ve dne i v noci a místy to vypadalo, že dvě stě vojáků obsadilo snad celé Brdy. Činnost jednotek se ubírala podle přesně stanoveného scénáře.

A tak potom, co vojáci zvládli střelby z pistole, samopalu a kulometu, na řadu přišlo házení granátů, patrolování, prohlídky na kontrolně propouštěcích místech či práce týmů rychlé reakce a činnost skupin pro řešení krizových situací. Tyto priority byly doplněny o správnou činnost při dopravní nehodě, poskytnutí první pomoci zraněnému a o zdokonalovací přípravu řidičů. Prověrka se týkala i fyzické a psychické odolnosti a základních znalostí, které musí znát každý příslušník zařazený v silách KFOR.

„Při výcviku není potřeba někomu něco odpouštět, jen ať si každý sáhne až na samé dno a úkol zvládne, než aby si činnost procvičil až při ostrém nasazení v akci přímo v Kosovu, a tam selhal. Tady jednoznačně platí známé rčení - těžko na cvičišti, lehko v boji. Já jsem rád, že jste tuhle filosofii pochopili hned v úvodu týdenní přípravy a potom splnění stanovených úkolů už bylo hračkou,“ řekl při závěrečném vyhodnocení výcviku podplukovník Cífka a dodal: „Na úspěšném zvládnutí výcvikových úkolů má zásluhu i brdský duch Fabián, který nám objednal nádherné počasí."