V červnu ministr vyzval dopisem všechny starosty k zaslání podnětů k diskuzi a oslovil i zájmová ministerstva ke spolupráci.

Ministerstvo obrany eviduje všechna stanoviska starostů obcí, mikroregionů a zájmových organizací ke zrušení Vojenského újezdu Brdy. Právě o tom se má v Jincích společně jednat a přizváni byli i zástupci Středočeského a Plzeňského kraje a ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Smyslem je najít nejvhodnější návrh na zrušení újezdu pro všechny zainteresované strany.