„Rozhodli jsme se z ekonomických, ale i vojenských důvodů opustit Vojenský újezd Brdy, ostatní zeštíhlíme,“ uvedl v Jincích ministr Vondra a dodal, že tím důvodem k zrušení újezdu je rovněž jeho minimální využití armádou, oproti ostatním.

„Vojenský prostor v Brdech má rozlohu 260 km čtverečních, z toho je armádou využíváno asi 3200 hektarů, což je pouhých asi deset procent,“ uvedl jeden z důvodů. Oba ministři se shodli na tom, že před opuštěním újezdu musí být oblast zajištěna proti drancování přírody.

„Jako nejvýhodnější způsob se nám zatím zdá vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) s tím, že by uvnitř vznikly různé stupně ochrany v podobě přírodních rezervací nebo památek, aby se také zabránilo nevhodné urbanizaci území,“ prohlásil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a naznačil, že jednání se starosty vnímá pozitivně neboť i oni jsou téhož názoru vyhlásit CHKO.

Neshody mezi zástupci obcí panují pouze v navracení katastrů. Zatímco mnozí středočeští starostové by byli rádi, kdyby armáda v Brdech zůstala a případně, když odejde, aby území spravoval Středočeský kraj, někteří starostové z Plzeňska volají po navracení katastrů do původní podoby, kdy hranice kopírovaly rozvodí. V Brdech jsou totiž významné zdroje pitné vody, které si všechny obce přejí chránit.

Vyhlášení CHKO by za normálních podmínek, pokud dojde ke shodě, trvalo asi dva až tři roky. Ministři slibují, že před samotným opuštěním újezdu, by předcházelo vyhlášení nějaké formy ochrany přírody, nejspíše tedy CHKO.

Jinecká posádka v Jincích podle Vondry zůstane a bude mít cvičiště přibližně na území dopadové plochy Brdy, tedy území od silnice Obecnice-Zaječov východně k posádce v Jincích. Armáda nejdříve provede pyrotechnický průzkum a poté až asanaci území. Ta by na dopadových plochách byla jen povrchová, aby se zachovaly cenné biotopy.

Starosta Příbrami Josef Řihák, který byl na jednání, je rád, že se o tom diskutuje, nicméně prý u ministra Vondry nepochodil, když po něm chtěl zveřejnit armádní analýzu využití vojenských újezdů, která měla vyhodnotit Brdy jako nepotřebný újezd.

„Myslím, si že je špatné, když nemáme přístup k informacím, tedy k oné analýze. Ministr stále tvrdí, že v Brdech se nenachází tolik munice. Ale to je nesmysl, armáda zamlžuje pravdu a nakonec ani po opuštění újezdu důkladnou asanaci neudělá,“ tvrdí starosta Řihák. Ten se domnívá, že je velice podivné, jak ministerstvo obrany hovoří o opuštění Brd, jako o hotové věci.

„Zrušení újezdu ale musí projít vládou a potom o něm hlasovat parlament, tady se to bere jako hotová věc a já se mohu domnívat, že má někdo zájem na developerských projektech, jak to známe z minulosti,“ naznačil Řihák s tím, že ministerstvo obrany se také svým chováním snaží narušit jednotu obcí, protože prý Vondra naznačil i podporu o vracení katastrů obcím.

„Obce se mají starat o občany a ne o to, kde budou mít jaký pozemek, který pak prodají developerům,“ míní Řihák.