Jedná se o další z plánovaných pracovních jednání o budoucnosti Brd po plánovaném zrušení vojenského újezdu do konce roku 2015.

"Zúčastní se ho zástupci ministerstva obrany, ministerstva životního prostředí a také ministerstva vnitra. Pozváni byli zástupci Středočeského a Plzeňského kraje a okolních obcí,“ informoval Jan Pejšek, mluvčí ministerstva obrany s tím, že se mají projednávat zejména možné formy ochrany přírody po zrušení újezdu. Své představy o formě ochrany přírody a krajiny Středních Brd budou prezentovat lidé z ministerstva životního prostředí a hovořit se bude i o budoucím katastrálním členění území. Kvůli tomu právě budou v Jincích zástupci ministerstva vnitra. Podle všeho to vypadá, že katastrální členění bude vycházet z prvorepublikových hranic katastrů.

Je pravděpodobné, že řešení katastrů bude doprovázet i ostrá debata mezi starosty a zástupci ministerstva. Některým obcím na Příbramsku se totiž nelíbí, že již některé katastry jsou obcím, ale jen některým, přidělené. O tom se jednalo na dřívější schůzce, na kterou ale prý všichni zástupci nebyli buď pozváni nebo se nezúčastnili.

"My jsme se spoléhali na ty první impulsy z ministerstev, kde nám bylo slibováno, že se katastry rozdělí všem obcím sousedícím s vojenským prostorem. Je to státní majetek, tak ať ho stát spravedlivě rozdělí. Zatím se to tak nerýsuje. Předpokládali jsme, že budou osloveny všechny obce a pak se bude teprve jednat a přerozdělovat. Zdá se tedy, že původní prohlášení nebylo pravdivé a my proti tomu, jak se to nyní praktikuje, stylem, kdo co urve, vzneseme v Jincích protest," řekl Deníku starosta Rožmitálu Josef Vondrášek.

Zvětšení katastrálních území přinese obcím více peněz, protože se zvýší, i když ne nějak závratně, daňová výtěžnost na jednoho obyvatele s ohledem k velikosti katastru. Navíc budou obce účastníky řízení, pokud by se mělo například něco na tom kterém katastru začít budovat.

Shodu také asi nenaleznou všichni v případě formy ochrany přírody. Dá se předpokládat, že ministerstvo životního prostředí v Jincích bude prezentovat jako nevhodnější formu CHKO a to podle našich neověřených informací tu takzvanou malou verzi - tedy vyhlášení CHKO jen na území současného újezdu. Ačkoli Svazek obcí Podbrdského regionu zaslal na ministerstvo dotaz, nikdo jim dosud neodpověděl. Návrh na ochranu Brd nechtějí dopředu nikomu sdělit a tudíž není známá ani mapka, kam by případná CHKO mohla zasahovat.

Obce sjednocené ve Svazku obcí Podbrdského regionu chtějí jako formu ochrany přírody vyhlásit maloplošná chráněná území se zastřešením Přírodním parkem Střední Brdy, který by podle nich doplnil mozaiku ostatních parků kolem.