Její hranice se nekryjí se současným vojenským újezdem, ale zasahují i mimo něj a to i do některých obcí a dokonce až do Příbrami. Původní návrh počítá, že do CHKO spadnou i jižní Brdy a to dokonce s okolními obcemi a celým Rožmitálem.

Celková plocha uvažované CHKO Brdy se předběžně odhaduje na 330 kilometrů čtverečních, z toho by vlastní vojenský újezd pokrýval více než 75 procent.

„Plocha a vymezení bude samozřejmě ještě předmětem další diskuze se samosprávami a dalšími subjekty,“ píše František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, starostům v dopise, kde je seznamuje s podmínkami k záměru vyhlásit CHKO Brdy. Ředitel vyzdvihuje mezi přednostmi CHKO kromě ochrany přírody i příležitost pro cestovní ruch. Také to může obcím přinést i lepší přístup k dotacím. Záměr předpokládá zprůjezdnění některých cest v újezdu, výstavba rekreačních objektů v CHKO je kromě I. zóny podle Pelce možná, pokud nenarušuje ráz krajiny a nemá negativní vliv na přírodně cenné lokality.

Zástupci obcí se na jedné straně bojí podnikatelských aktivit, ale také mají obavy z CHKO, která představuje jistá omezení. Například se nebudou některé silnice v zimě solit a budou platit omezení ve výstavbě. Jiní se bojí zvýšeného provozu, když se povolí průjezd některými komunikacemi v újezdu.
Zvláště středočeským starostům se rovněž nelíbí, proč má zaniknout zrovna VÚ Brdy.

Příbramský starosta Josef Řihák stále požaduje od armády předložit analýzu, na jejímž základě byly Brdy vybrány.

Středočeský poslanec Richard Dolejš z ČSSD dokonce poslal písemnou interpelaci premiéru Petru Nečasovi. „Ministr obrany Vondra i přes stížnosti a dotazy veřejnosti stále nepředložil věrohodné důvody plánovaného rušení Vojenského újezdu Brdy, které vyvolává oprávněné obavy tamních obyvatel a představitelů obcí o další osud jedinečné krajiny, ve které se mimo jiné nacházejí zdroje pitné vody. Bez odpovědi ze strany vlády i ministra Vondry zůstaly zásadní otázky týkající se důvodů záměru Vojenský újezd Brdy zrušit a dále otázky obsažené v memorandu přijatém hejtmany Středočeského a Plzeňského kraje na jednání se starosty z Brd. Stále tedy není jasno v provedení pyrotechnických průzkumů, dekontaminace okolí od nevybuchlé munice a odstranění dalších ekologických zátěží spojených s desítkami let provozu vojenského újezdu Brdy,“ říká poslanec Richard Dolejš a požaduje, aby v případě zrušení vojenského újezdu bylo prioritou ochránit Brdy před nešetrnými komerčními aktivitami a možným plundrováním přírody. „Proto žádám předložení harmonogramu příprav vyhlášení slibované Chráněné krajinné oblasti Brdy,“ dodal Dolejš.

Některé obce se v případě vyhlášení CHKO obávají omezení činnosti. “Nechceme, aby CHKO omezilo naši činnost, jinak vítám rozšíření možné CHKO na třemšínskou oblast, čímž získá současný Přírodní park Třemšín vyšší statut ochrany přírody,“ říká starosta Rožmitálu Josef Vondrášek s tím, že by ale měly zůstat v platnosti stávající nebo vznikající územní plány obcí.

„Například solení silnic se nás zrovna netýká, my posypovou sůl nepoužíváme. Co se týče zprůjezdnění některých komunikací, je to o další diskuzi, ale v každém případě bych povolil jen průjezd osobními auty, rozhodně bych nepovolil vjezd nákladní dopravě a také čtyřkolkám a motocyklům,“ dodává Vondrášek, který by uvítal posouzení hranic CHKO a využít k tomu silnice a ne vést hranice přes louky a pole nebo aby zasahovala chráněná oblast do obcí.

S možným rozšířením CHKO Brdy na Třemšínsko ale nesouhlasí starosta Příbrami Josef Řihák. „Oblast zahrnuje i Přírodní park Třemšín. Navíc významně zasahuje i do katastru řady obcí a měst mimo tento park – například Příbram, Jince, Hluboš, Obecnice, Podlesí, Bohutín a dalších. S tímto návrhem se neztotožňuji. Území tohoto navazujícího okolí je významně poznamenáno industriální činností. Výrazná omezení, která by vyplývala z vyhlášení CHKO, by zastavila potřebný rozvoj celé oblasti. Je třeba například vybudovat jihovýchodní obchvat Příbrami a Bohutín a na něj navazující kvalitní dopravní spojení na západ směrem na Plzeň a údolím Litavky směrem k dálnici D5. Tyto důležité stavby by se mohly zcela zastavit. Je třeba také zajistit likvidaci starých ekologických zátěží po těžbě a zpracování nerostných surovin,“ reagoval Řihák na návrh vyhlásit chráněné území.

Řiháka udivuje, že navrhovaná CHKO se rozšiřuje nad rámec současného újezdu jen na Příbramsko. „Vždyť minimálně stejně cenná území z hlediska ochrany přírody se vyskytují i na Dobříšsku a Mníšecku, na Berounsku či na Rokycansku. Současný návrh CHKO opět vypadá, jako pomsta vlády za odpor proti radaru, který byl právě na Příbramsku nejsilnější,“ míní starosta jmenuej další omezení, která CHKO přinese: „V obcích by se v zimě nesměla používat na posyp silnic sůl. Myslivci by nesměli chovat bažanty, muflony, daňky a jinou nepůvodní zvěř. Nesměly by se stavět nové dálnice, nové sídelní útvary, to se týká například satelitních vesniček a nesměly by se pořádat automobilové a motocyklové soutěže.“

Návrh na CHKO Brdy, červeně jsou vyznačeny možné hranice CHKO. Zdroj: AOPK ČR