Největší lesní komplex uprostřed středních Čech, kterým jsou Brdy, začíná být mezi turisty a milovníky přírody pojmem. Lesnatá krajina brdské pahorkatiny byla odedávna známá jako houbařský ráj a chodili tam kromě domorodců lidé z Prahy a okolí a také z Plzeňska.
Lidé touží poznat místo, kde může stát americký radar
Každý víkend nyní do Brd míří davy návštěvníků. Někteří z nich chtějí poznat nově zpřístupněné lokality ve vojenském újezdu, který byl dlouhá desetiletí pro většinu lidí zapovězeným místem. Mnozí touží na vlastní oči spatřit krajinu, o které se dozvídají v souvislosti s plánovanou výstavbou americké radarové stanice na kótě 718 poblíž obce Míšov a ještě blíže osadě Teslíny. Jinak nevýrazná kóta, která byla vybrána pro případné umístění radaru, se dokonce objevila na některých mapách na internetu. Ačkoliv zpřístupněné stezky kolem tohoto vrcholu přímo nevedou, někteří turisté zjistili podle map, že z hráze padrťského rybníka, kam už od června letošního roku smějí, lze na kótu 718 pohlédnout alespoň přes hladinu.
Nebývalý zájem o Brdy jistě nesouvisí jen s radarem a částečným zpřístupněním Vojenského újezdu Brdy, protože v Čechách nebývale roste obliba aktivního odpočinku v přírodě, a to nejvíce při projížďkách na kolech.
Turistice a rovněž zachování památek se poslední dobou intenzivně věnuje dobříšský lesní závod Lesů České republiky.
„Nechali jsme zrekonstruovat například lovecký zámeček Vacíkov, před tím jsme opravili Třemšínskou boudu, která je dokonce odemčená, aby mohla sloužit lidem při nepřízni počasí. Nyní opravujeme kapli přímo na Třemšíně,“ uvedl vedoucí huteckého polesí Josef Hrdina. Turisté zajímající se o přírodu se také dočkali nových informačních tabulí, které podnik nechal nainstalovat u přírodních památek a rezervací.
Zájem o Brdy neunikl ani některým autodopravcům. Několik roků už provozuje autobusovou linku z Prahy do severních Brd pražský dopravce. Nedávno začal jezdit Brdský cyklobus z Plzně přes podbrdské vesničky až do Rožmitálu a do Příbrami.
Linka z Prahy do oblasti severních Brd, která je určena především cyklistům, byla zprovozněna před lety. Cyklobus Pražské integrované dopravy je v provozu v nepracovní dny od dubna do 5. října a jezdí do Mníšku pod Brdy a pak do Kytína, odkud se cyklisté po vyznačených stezkách dovezou do jižních a středních Brd. Upravený autobus může převážet až 25 jízdních kol. Bližší informace jsou na www.ropid.cz.
Cyklobusem z Plzně do Příbrami a zpět
Letos napodobil pražského dopravce i plzeňský podnik. Takzvaný Brdský cyklobus jezdí z Plzně přes Spálené Poříčí a Míšov do Rožmitálu a do Příbrami. Cyklobus jezdí z Plzně do Příbrami o prázdninách v sobotu, neděli a státní svátek. Z Plzně odjíždí v 07:45, z Příbrami v 17:00. Linka je v provozu o víkendech od 21. června do 14. září 2008. Informace o linkách cyklobusů v Plzeňském kraji, včetně jízdních řádů a dalších informací si mohou zájemci vyhledat na www.csadplzen.cz/cyklobus.
Rezervace přibližují informační tabule
V jižních Brdech je atraktivním místem pro turisty především bájný vrchol Třemšína a jeho okolí. Vrchol se nachází uvnitř Přírodního parku Třemšín s rozlohou 112 kilometrů čtverečních. Jeho součástí je řada přírodních památek a rezervací. Ty jsou při hranicích opatřeny novými informačními tabulemi. Za návštěvu stojí již zmíněný nedávno opravený dřevěný lovecký zámeček u Vacíkova. Ten nechal postavit v roce 1875 hrabě Pálffy. Lesníci také věnují péči studánkám a staví odpočívadla pro turisty.
Ve středních Brdech zase návštěvníky lákají nové cyklostezky, které pro ně armáda vloni a také letos na jaře nechala vybudovat. Od letošního června jsou zpřístupněny další cyklotrasy v celkové délce 37 kilometrů. V současné době je tak otevřeno veřejnosti o víkendech a státních svátcích 84 kilometrů stezek pro pěší turisty a cyklisty. Z celkové rozlohy celého újezdu 26 tisíc hektarů je to jedna pětina. To je nejvíce ze všech pěti vojenských újezdů v zemi.
Jedna z cyklostezek vede přímo po hrázi Hořejšího padrťského rybníka, kam se dříve podívali lidé s rizikem, že dostanou pokutu. Vojenské i jižní Brdy jsou protkané sítí různých cest, které jsou přímo ideální pro cykloturistiku. Lidé toho také dostatečně využívají, i když jezdí i ve vojenském újezdu po cestách, které nejsou oficiálně zpřístupněné.
Větší pohyb lidí v Brdech s sebou ale nese jisté problémy a tím je nepořádek. „U nás nemáme až zas tak negativní zkušenosti s návštěvníky. Občas se najde obal od svačiny nebo plastové lahve. Když je někdo z lesního personálu najde, sebere je a uklidí. V každém případě by se někteří turisté mohli k přírodě chovat ohleduplněji a dodržovat zásadu: co do lesa přinesu, tak si zase odnesu,“ řekl Deníku vedoucí huteckého polesí Josef Hrdina. V této části Brd jsou u odpočívadel odpadkové koše, které se pravidelně vyprazdňují. Ve vojenské části Brd v lokalitách zpřístupněných veřejnosti, ale nádoby na odpadky nejsou.
„Každý lesník je zodpovědný za svůj úsek, ale nyní, kdy sem chodí více lidí a teď i sběrači lesních plodů, to není v silách jednoho člověka uhlídat. Ty nepořádnější vyhodí v lese cokoliv,“ řekl správce obecnického polesí Vojenských lesů a statků ČR Václav Pernégr, který také potvrdil, že zvláště o slunných víkendech míří do Brd opravdu davy lidí. „Odpadkový koš například instalovala příbramská radnice v Orlově u altánu. Nechává ho vyvážet, a tak je tam vcelku pořádek,“ dodal správce.
Problémy s nepořádkem přiznává i ministerstvo obrany. „Ministerstvo vyšlo vstříc požadavkům obcí i veřejnosti na zpřístupnění vojenských prostorů, bohužel to s sebou přineslo i negativní dopady v podobě znečištění v okolí stezek.Tento problém je aktuální ve všech turisticky zpřístupněných částech vojenských újezdů. Není možné nepřetržitě monitorovat celá zpřístupněná území. Dohodli jsme se, budezajištěna zvýšená kontrolní činnost vojenské policie,“ uvedl Jan Pejšek z ministerstva obrany.