Bývalá kasárna v Dobré Vodě na Příbramsku chce do svého vlastnictví Březnice. Město však nemá jasnou představu, jak s bývalým výcvikovým střediskem naloží. Jeden z původních záměrů přestavět kasárna na penzion pro vojenské veterány nevyšel. „Budovu chceme využít tak, aby pro nás nebyla finanční zátěží,“ uvedla starostka Březnice Jana Krajmerová.

Před nedávnem odmítli zastupitelé nabídku na přidělení dotace ze státního rozpočtu, která je určena na financování bydlení pro azylanty. „Rozhodli jsme se, že azylanty nebudeme přijímat, i když se k tomuto účelu nabízí kasárna,“ uvedla k nabídce státu starostka.

Samotný bezúplatný převod areálu ovšem vázne. Orkán Kyrill povalil na ocelovou halu dva smrky. Nikdo se nemá k tomu, aby škody odstranil. Vojenská ubytovací správa opravu nezajistí, protože se jedná o majetek vyřazený z evidence a město doposud nepodepsalo smlouvu. „S ministerstvem obrany jsme se dohodli, že bude vypracována nová smlouva. Ta bude teprve předložena zastupitelům ke schválení,“ doplnila Krajmerová. Na rozhodnutí zastupitelů pak bude, zda odsouhlasí přijmout do vlastnictví města majetek, jehož část je poškozená.