Všem chodcům a řidičům, kteří považují průchod a průjezd Březnickou ulicí okolo Příbramského potoka za katastrofální, se blýská na lepší časy. „Jezdím tudy několikrát denně a občas to tu bývá samá jáma. Není se tu kam vyhnout, ulice je hrozně úzká,“ posteskl si řidič Ladislav z Příbrami.
Celý úsek Březnické ulice od křižovatky s ulicí Osvobození až k restauraci u Burdů by měl projít celkovou obnovou, do které spadá oprava opěrné zdi Příbramského potoka, rozšíření vozovky, vybudování nové autobusové zastávky. Řidiči se mohou těšit na nový povrch komunikace a chodci na nový chodník. Také bude upravený vjezd na parkoviště Ryneček, a to všechno bez bariér. Město Příbram na tuto akci zažádalo o dotaci ve výši 16,7 milionu korun, z rozpočtu města se počítá s částkou 6,9 milionu korun. O přidělení dotací se rozhodne letos na podzim. Pokud bude výsledek kladný, celý záměr by se začal realizovat od března do prosince roku 2009.