„V minulosti jsme se opakovaně snažili získat dotaci na nutnou opravu ulice a současně i břehu Příbramského potoka. Bohužel se nám to nepodařilo. Ulice je podle nejnovějších expertíz v havarijním stavu, a tak musíme s nutnou opravou začít neprodleně. Rekonstrukce bude financována z prostředků města Příbrami. Částečně se na opravě bude podílet i společnost, která tu nedávno vyměňovala plynovodní potrubí,“ vysvětlil starosta Příbrami Josef Řihák.

Stavba v Březnické ulici by měla podle plánu skončit do 1. září tohoto roku. Rekonstrukce se týká pouze části mezi Rynečkem a křižovatkou s ulicí Osvobození. Současně s novým povrchem vozovky a přilehlých chodníků pracovníci vymění vodovodní potrubí i splaškovou a dešťovou kanalizaci. Potřebné pozornosti se dočká i břeh Příbramského potoku, který je v současnosti nestabilní.

„Objízdná trasa autobusů vede v jednom směru ulicí Mariánskou a v druhém směru přes náměstí T. G. Masaryka. Ve směru na březohorské sídliště je tak vynechána zastávka Na Cihelně. S ohledem na délku objízdných tras je možné, že některé spoje budou opožděny, proto prosím občany o pochopení,“ doplnil starosta Řihák.