Šoféři musejí počítat s tím, že ostatní trasy přes město budou ucpanější než jindy a cestující se skutečností, že se jízda městskou hromadnou dopravou může o něco protáhnout.

Kdo už se dopravním prostředkem vydal na Ryneček, musí využít objížďku přes železniční přejezd pod Mariánskou ulicí. Projíždějící vlaky mohou zdržet silniční provoz o několik minut a tvoří se tu kolony.

„Autobusy nejezdí o moc později než jindy. Hlavně, že se s Březnickou něco děje. Jestli se má rozšířit, tak budu ráda,“ řekla na Rynečku Příbramačka Naďa Kraťková.

Stavební práce jsou naplánované v prodloužených směnách pouze s nutnými technologickými pauzami, a to včetně sobot a nedělí.

„S ohledem na zjištěný havarijní stav vodovodního řadu a části opěrné zdi Příbramského potoka rozhodlo vedení města Příbrami bezodkladně provést částečnou rekonstrukci Březnické ulice v úseku mezi Rynečkem a křižovatkou s ulicí Osvobození. Všechny práce budou provedeny v měsíci srpnu s cílem uvést celý opravený úsek do provozu k 1. září tohoto roku,“ uvedl tiskový mluvčí příbramské radnice Jiří Kubík.

„Díky dobrému hospodaření města v prvním pololetí a provedeným úsporným opatřením máme nyní k dispozici několik milionů korun, které využijeme na opravu právě Březnické ulice,“ konstatoval starosta Josef Řihák.

„Žádali jsme o evropské dotace, ale peníze jsme nezískali, proto jsme se rozhodli financovat rekonstrukci z rozpočtu města. Obyvatelé Příbrami se už také ozývají s náměty, které komunikace potřebují ve městě nutně opravit,“ doplnil starosta.