„Žiju tady už šedesát let a pamatuji všechny opravy, které se tu dělaly. Moc jich nebylo. Teď to tu vypadá moc hezky,“ řekla Deníku důchodkyně Miroslava Modrová.

Kvůli opravě byla Březnická ulice měsíc uzavřená. Protože se jedná o velmi vytíženou komunikaci, způsobily stavební práce komplikace i v hromadné dopravě, autobusy městských i meziměstských linek musely využívat objížděk. Cestující tak mnohdy čekali i na vlakovém přejezdu v dlouhé koloně.

„Původně jsme počítali s komplexnější a rozsáhlejší rekonstrukcí Březnické. Na tuto složitější a také dražší opravu jsme chtěli získat dotaci, což se nám i přes velké úsilí nepovedlo.

Nakonec jsme s ohledem na dopravně bezpečnostní a technický stav komunikaci museli rekonstrukci Březnické v úseku od křižovatky Čs. Armády a Ryneček až po křižovatku s třídou Osvobození realizovat neprodleně,“ konstatoval starosta Příbrami Josef Řihák.

Kromě nového povrchu silnice doznaly úpravy i přilehlé chodníky. Jeden břeh Příbramského potoka pracovníci zpevnili, výměny se dočkala i plynovodní, vodovodní a kanalizační potrubí, která byla také ve špatném technickém stavu. Kolemjdoucí si mohou povšimnout i nových lamp veřejného osvětlení nebo vyčištěného koryta potoka.

„Celkové náklady na právě dokončenou rekonstrukci jsou asi pět milionů korun. Stavba je plně hrazena z prostředků města. Rekonstrukce byly mimořádně náročná především vzhledem k tomu, že pod povrchem silnice je vedena celá řada inženýrských sítí. Rekonstrukce vyžadovala mimo jiné i dobrou koordinaci všech firem, které provoz sítí na území města Příbrami zajišťují,“ doplnil Řihák.

V případě Příbramského potoka má vedení města v úmyslu nechat vyrobit nové česle, sloužící především k zachycení odpadků či plovoucích klád a vybudovat tři stupně kaskád kvůli malému průtoku vody korytem.