Velká investiční akce odstartovala v pondělí poklepáním základního kamene. Sešli se při tom zástupci města, dodavatelské firmy a krajský radní pro oblast kultury a památkové péče Václav Beneš.

„Je to dobře, že se náměstí opraví. Tady se teď v podpatcích chodí strašně. Jinak si myslím, že takhle je náměstí hezké, moc bych toho neměnila," říká Dana Židová.

Názory na proměnu náměstí jsou rozporuplné. Radnice nechce mít z náměstí velké parkoviště. Tomu se bránili od samého začátku místní podnikatelé, kteří jsou prý na parkovacích místech existenčně závislí.

Nesouhlas s plány radnice vyvrcholil už v roce 2009 peticí.

Náměstí je krásné, stačí ho jen opravit

Co vadí podnikatelům na rekonstrukci kromě parkování? „Co nám vadí? Udělat z náměstí klidovou zónu. Pro koho by byla určená? Je to jediné místo, kde se dá parkovat. Denně tudy projedou tisícovky aut. Revitalizací se zlikviduje spousta parkovacích míst," vysvětlil svůj nesouhlas už v počátku místní obchodník Jiří Krůta. „Také se domnívám, že náměstí je svým způsobem krásné, doplněné funkcionalistickými prvky, stačí jen nějaké opravy a nechat podobu jaká je. Myslím, že je náměstí originální a nemělo by se zničit podobným zásahem," namítá Krůta. Podle kritiků revitalizace náměstí by postačilo opravit osvětlení a chodníky, lépe se postarat o zeleň v okolních parčících.

Lidem se také od začátku nelíbilo, že radnice nesvolala referendum. Jiří Krůta, jenž je členem petičního výboru, se podivuje nad tím, že radnice ani nepokládala za důležité věnovat se tomu, že pod peticí jsou stovky podpisů. Ještě vloni se zdálo, že město od záměru ustoupilo, ale letos se projekt oprášil a byla uzavřena smlouva o dílo s vybranou firmou Sates Čechy z Telče za cenu přibližně 12,3 milionu korun bez DPH.

Zahájení tak rozsáhlé stavby pochopitelně přinese obyvatelům mnoho problémů spojených s omezením běžného provozu.

„Rád bych se touto cestou omluvil za nepohodlí, které během staveb občanům, firmám či podnikatelům vzniká. Odměnou nám po skončení prací bude zrekonstruované náměstí či nové chodníky, osvětlené ulice, opravené budovy i komunikace," oslovuje obyvatele Březnice Jiří Štěrba prostřednictvím radničního měsíčníku.

(maja, kh)