Už jste v Březnici někdy vystupovali?
„Samozřejmě jsme zde již hráli, po tolika letech existence našeho kvarteta by bylo podezřelé v Březnici nehrát. Ale je to už dávno. Naposledy jsme tu
byli i s našimi hosty, kteří kromě nás - čtyř saxofonistů - hráli na cimbál, kontrabas a bicí nástroje ve skladbě Mazel Tow!“

Máte k tomuto regionu nějaký bližší vztah?
„Bližší vztah k místu nevznikne tím, že se po deseti letech vrátíte na pódium konkrétního města, kde vám tenkrát bylo dobře. To je vzpomínka na skvělý zážitek, ale ne vztah. Vztah může vzniknout například přes toho, kdo vás přirozeně a upřímně zve na své projekty - v tomto případě to je pan kastelán Robert Barták a pak také hudební skladatel Vladimír Wimmer, váš "skoro soused". Ten věnoval našemu kvartetu tři nově instrumentované písně právě pro příležitost premiéry v Březnické synagoze. A tohle už je vztah.“

Na jaký repertoár se mohou návštěvníci nedělního koncertu těšit?
„Zazní díla skladatelů jakými jsou Antonín Dvořák, Leonard Bernstein, Vladimír Wimmer, Michael Nyman, Thierry Escaich nebo Javier Iturralde. Zároveň bych rád zmínil, že zde tři písně Vladimíra Wimmera zazní ve světové premiéře.“

Podle jakých kritérií vlastně vybíráte skladby na konkrétní koncert?
„Podle sebe, tedy hledáme shodu s vlastním přesvědčením o kvalitě skladeb a jejich vhodnosti zařazení do dramaturgie konkrétního koncertu.“

Bohemia Saxophone Quartet- je špičkové profesionální uskupení čtyř hráčů nejvyšší interpretační úrovně; všichni jsou i hudebními pedagogy. Jejich brilantní, překvapivě barevná technika, vyrovnaný a osobitý zvuk, nápadité vlastní aranže a všestranný repertoár dobývá od založení souboru v roce 1990 nejen koncertní sály či jazzová pódia, ale i divadla a alternativní scénu