Pořadatelé soutěže doufají, učitelé i žáci z příbramských škol i v této nelehké době najdou čas a chuť na to se soutěže zúčastnit. „Na její průběh bude dohlížet porota, v níž zasednou příbramští výtvarníci a osobnosti, jež se v této oblasti profesně pohybují,“ uvedla za přípravný výbor oslav Markéta Škodová.

Práce vybrané porotou budou vystavené od července do září letošního roku v kostele sv. Vojtěcha na Březových Horách. Každé výtvarné dílo musí mít přihlášku a písemný souhlas rodičů s vystavením, případně skupinový souhlas, kterým v rámci své praxe disponují jednotlivé školy.

Soutěžit se bude v několika kategoriích: základní školy – 1. stupeň, základní školy – 2. stupeň, základní umělecké školy – 6 až 11 let, základní umělecké školy – 12 až 15 let, ostatní – od 15 let. Výtvarné techniky a formát zpracování jsou volné. Hotové práce lze odevzdat buď v Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha, nebo v prostorách jednotlivých škol, kde si je po 25. červnu vyzvednou členové přípravného výboru.

Samotné oslavy se uskuteční v neděli 20. září. „Původně už od jara měly výročí doprovázet různé kulturní akce, věříme, že jejich plánované vyvrcholení v neděli 20. září se uskuteční. Bude se skládat z dopolední „duchovní“ části v kostele, která bude do značné kopírovat obřad před 130 lety, a části „sousedské“, jež bude mít podobu setkání na náměstí J. A. Alise s doprovodným hudebním a jiným kulturním programem.“ zve na oslavy Markéta Škodová.