V loňském roce jsem psal o tom, že většina investic jde pouze do některých částí města. Bohužel, stejná situace se opakuje i v roce 2014. Na Březových Horách se žádné větší rekonstrukce letos dělat nebudou.
Přitom opravy chodníků požadoval již za svého působení Osadní výbor, než ho vedení města v roce 2011 zrušilo. Odpověď byla vždy stejná: „Máme omezené finanční prostředky, snad příští rok".

Takové odpovědi se opakovaly rok co rok. A v ulici K dolu Marie opět rozkvetly na chodníku pampelišky.
Na rekonstrukce městských vozovek půjde v letošním roce mnoho milionů korun. Jaká je situace na Březových Horách? Na náměstí Hynka Kličky ústí dvě ulice, které dodnes nemají zpevněný povrch. To znamená, že povrch je z uježděné hlíny. Je to ulice Rudná a Pod Struhami. Druhá jmenovaná slouží dokonce jako prohlídková trasa pro návštěvníky Hornického muzea. Jakou to asi dělá reklamu, když se turisté po dešti musí procházet blátem?

Nikoho ve vedení města to nezajímá. Nikomu nevadí, že zde žijící lidé si nosí bláto ze „silnice"do domů. Aby se to změnilo, musel by tu bydlet asi zastupitel nebo úředník. Za mnoho let zde ale žádný úředník nebyl. Mají asi důležitější věci, jako třeba čerpání předražených dotací z EU.

Možná by situaci v těchto dvou ulicích město mělo prezentovat při každoročních přehlídkách cestovního ruchu. To, že třetí největší město ve Středních Čechách má v okolí náměstí nezpevněný povrch na ulicích, je skutečná rarita a „turistická atrakce". Podobná situace je i na Nádvoří Msgre Korejse na dole Marie. Louže nebo bláto.

Také je dlouhodobě ve špatném stavu březohorský hřbitov. Probíhá zde pouze nezbytná údržba jako sekání trávy a hrabání listí. Jsou zde vandaly a zloději kovů ničeny hroby a zařízení hřbitova. To hřbitov v Příbrami prošel v roce 2012 nákladnou opravou. Samozřejmě za peníze EU. Předražená zakázka byla z 5 512 904 Kč navýšena na 
6 598 780 Kč. A na březohorský hřbitov se peníze nenašly. A nemuselo by to být ani 6,5 milionu korun. Stačilo by pár stovek tisíc na nové lavičky, cesty a na opravu hřbitovní zdi. Ale bohužel nic.

V roce 2012 se také provedly opravy okolí kostela na náměstí T. G. Masaryka, 600 tisíc Kč stálo ozelenění okolí kostela a asi 800 tisíc Kč stál nový nátěr fasády. Na okolí a na fasádu kostela na náměstí J. A. Alise se peníze nenašly.

Dne 16. července 2013 jsem posílal na vedení města zprávu včetně fotodokumentace o tom, že jsou v havarijním stavu opěrné zdi v ulicích Husova a U Dolu Anna. Do dnešního dne jsem nedostal odpověď. A opět se nic neděje. Zdi se nadále rozpadají a občan pouze slyší, jak příslušní úředníci dělají svoji práci dobře a mají důvěru od vedení města. Není to ale pravda. Pracovní výsledky některých úředníků jsou žalostné.

V roce 2016 se budou konat v Příbrami oslavy 800 let od založení města. Jako součást těchto oslav se uskuteční v červnu 2016 jubilejní 20. Evropské setkání hornických a hutnických měst. Přijedou návštěvníci ze Slovenska, Rakouska, Německa, Polska, Maďarska, Francie, Holandska, Itálie a dalších zemí. Určitě návštěvníci zavítají i na Březové Hory. Ale to, co zde uvidí, neudělá dobrou reklamu našemu městu. Je smutné, že si sociální a občanští demokraté ve vedení města neuvědomují to, jak špatné si z Příbrami odnesou návštěvníci z celé Evropy.

Vladimír Srnka, Březové Hory