Tento rok se v Příbrami naplno rozjel Integrovaný plán rozvoje města. Na opravy bytových domů a revitalizaci veřejných prostranství získala Příbram dotace z Evropské unie ve výši zhruba 144 milionů korun, přičemž 110 milionů korun poputuje v několika fázích až do roku 2014 právě do oprav komunikací, parkovišť či dvorů.

První etapa obsahující rekonstrukci ulice Bratří Čapků, Boženy Němcové a Profesora Skupy včetně vnitrobloku u pivnice Malý kotel, spolkne přes dvacet milionů korun, samotná dotace pak činí 13 milionů korun.

„Ve třech ulicích dojde k rekonstrukci silnice, přilehlých chodníků a veřejného osvětlení, obměníme i přilehlý pás zeleně. Součástí širokého chodníku bude také cyklostezka,“ přiblížil projekt příbramský starosta Josef Řihák. „V ulici Bratří Čapků se komunikace navíc rozšíří. Vzniknou zde nově i šikmá parkovací stání, která dokážou pojmout mnohem více aut, než jak je tomu nyní v případě podélných stání,“ doplnil starosta.

„Během návštěvy místa jsme získali i celou řadu připomínek od místních občanů k plánované úpravě. Týkaly se například změny parkování ve dvoře. Většina připomínek od občanů bude akceptována. Současně nám návštěva zájmového území pomohla vytvořit model i pro další části revitalizovaného území,“ informoval místostarosta Ivan Šedivý.

Původně byl v prvotní etapě Integrovaného plánu rozvoje města také projekt na stavbu žádaného výtahu v kulturním domě, který by sloužil tělesně postiženým lidem například při návštěvě divadla. Podmínky pro projekty se však při vytváření žádosti o dotaci na pětimilionový projekt změnily a nový výtah jim už nevyhovoval. Původně dvě etapy opravy ulice Bratří Čapků se tak spojily.

„Dohromady bude rekonstrukce stát více než dvacet milionů korun, z toho třináct milionů korun pokryje příspěvek z Evropské unie,“ dodal starosta Josef Řihák.

Nyní pokračuje výběrové řízení na firmu, jež uspořádá soutěž o realizátora projektu.

Na další roky počítá Integrovaný plán rozvoje města s rekonstrukcí silnic, chodníků či parkovišť například v ulici Edvarda Beneše, Osvobození nebo na náměstí 17. listopadu.