Počáteční cena začínala na 22 milionech. Kasárna Brod město získalo bezúplatným převodem před čtyřmi roky a od té doby se je pokusilo několikrát prodat.

„Museli jsme jít s cenou dolů. Nyní se nám podařilo najít zájemce. Věřím, že kasárna nový majitel vhodně využije a že tato průmyslová zóna přinese Příbramsku užitek,“ řekl starosta Příbrami Josef Řihák. Areál má sloužit k podnikatelským záměrům, které zatím nejsou upřesněny.

Kdysi se proslýchalo, že je areál ekologicky značně zatížený. To prý ale vyvrací ekologický průzkum. „V jakém stavu jsme areál dostali, v takovém ho prodáváme. Ve smlouvě stojí, že státu není známa výrazná ekologická zátěž,“ doplnil starosta Řihák.