V ohrožení je zhruba stovka obyvatel napojených na místní vodovod, jehož provozovatelem jsou Vodovody a kanalizace (VaK) Beroun, vlastníky jsou obec Volenice a Březnice. Ostatní lidé jsou sice napojeni také, ale spíš používají vodu ze své studny.

Do školky vozí vodu v kanystrech

V ohrožení je také mateřská škola, kterou navštěvuje přes dvacet dětí. Školka, v níž denně kuchařka vaří dětem obědy, je nyní závislá na vodě dovážené v kanystrech. Pokud obec problémy s vodou nevyřeší včas, mohou hygienici provoz školky zakázat.

Radon škodí hlavně při dýchání

Radon. Mnoho lidí ví, že tento radioaktivní a zdraví velice škodlivý plyn, je všude kolem nás. Zvlášť na Příbramsku. Radon není cítit, nijak nechutná. Laici se s tímto slovem setkávají nejčastěji při stavbách rodinných domů. Každý stavebník by měl vědět, že radon je nejzákeřnější, když se nakupí v nevětrané místnosti. Proto je důležité dobré odizolování domu a časté větrání.

Odborníci: Myjte se v otevřené koupelně

Odborníci říkají, že radon v nepatrném množství nemá na člověka zhoubný vliv. Z vodovodu v Bubovicích ale teče voda s hodnotami lidskému zdraví škodlivá. Jak to s nebezpečím radonu ve vodě vlastně je, jsme se zeptali odborníka na radiologii Jana Merty ze Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO) v Kamenné u Lazska, kde se provádí měření radionuklidů v dodávané vodě.

„Radon je nebezpečný hlavně při vdechování, čili nejvíce jsou ohrožené plíce. Při jídle a pití není v takové míře škodlivý, jako například při sprchování a mytí v uzavřených malých prostorách, kde se plyn nakumuluje ve větším množství. Proto je důležité v koupelnách či sprchových koutech nechávat při mytí dveře otevřené,“ radí Jan Merta a dále vysvětluje: „Pokud je ve vodě vyšší než mezní hodnota 300 Bq/l, nesmí už být voda dodávána. Je tedy potřeba snížit obsah radonu ve vodě vhodnou úpravou nebo nahradit zdroj vody. Pokud obsah radonu je vyšší než směrná hodnota 50 Bq/l, požaduje se posoudit, zda by nebylo i v tomto případě výhodné radon z vody alespoň zčásti odstranit.“

Obec hledá řešení, je ale bez peněz

Obec se nyní snaží přijít na vhodné a finančně dostupné řešení, jak problém s vodou vyřešit. Radioaktivní vodu tu používá již zmíněná mateřská škola, tři bytovky a zhruba stovka dalších lidí nemá jinou možnost zásobování vodou. Jak dlouho takhle například školka může fungovat? Na to jsme se zeptali starosty Bohumíra Vítka:

„Školka tady funguje devětačtyřicet let. Pokud bude zásobovaná kvalitní pitnou vodou. Hygieně ale hodně vadilo, že si děti myjí v této vodě i ruce. Takže školka je opravdu velký problém. V současné době sem do kuchyně dováží VaK Beroun kanystry s vodou,“ říká starosta s tím, že školka zatím fungovat bude, ale musí se hledat nějaké řešení, jakým by byla například úpravna vody.

To jsou ale velké výdaje. Má na ně obec peníze? „Pochopitelně, že nemá. Teď se dělá rekonstrukce fasády a střechy na budově školky z dotace od Středočeského kraje, loni jsme opravovali místní komunikaci, na níž jsme žádali dotace čtyřikrát a ani jednou to nevyšlo,“ vyjmenovává starosta obce se čtyřmilionovým ročním rozpočtem Bohumír Vítek.

Odradonovací zařízení pro školku, které by přišlo zhruba na 50 tisíc korun, by podle něho bylo řešením, ale v souvislosti s tím by se musela nechat ještě navíc udělat tlaková stanice kvůli velice špatnému tlaku vody.

Provozovatel prý našel řešení

Jak už jsme zmínili, provozovatelem vodovodu je VaK Beroun. Co může v tuto chvíli Bubovicím nabídnout? „Jsou to dvě věci. Ta ošklivější je, že se požádá vodoprávní úřad, že by se z tohoto vodovodu udělal přivaděč surové vody, tím pádem by naše povinnosti starat se o pitnou vodu pominuly,“ říká technický ředitel VaK Beroun Jiří Paul.

Druhá varianta, kterou nabídl, je pro Bubovické daleko přijatelnější. „Znamenalo by to, že se voda přivede do Bubovic, odtud do vodojemu Strážný, ale tak, aby se před Bubovicemi udělala odbočka – kus nového potrubí, udělal se obchvat Bubovic, voda se odvedla do Stráže, postavil se přivaděč od vodojemu do Bubovic a připojí se na to staré potrubí. Nahoře by se voda upravila, odvětrala, případně se domíchala s upravenou vodou z Březnice a pustila by se zpět do Bubovic,“ navrhuje Jiří Paul s tím, že investice by to nebyla až tak dramatická, to znamená kolem 1,5 až 2 milionů korun.

Na benzinkách už se koupat nebudeme, říká Jindřich Jindrů


Jindřich Jindrů, Bubovice

Bubovice - Vjedné z bubovických bytovek, které jsou odkázané na vodu z obecního vodovodu, jsme zastihli Jindřicha Jindrů.
Žije tu prý teprve asi dva měsíce. Je v invalidním důchodu kvůli těžké autohavárii, kterou měl před lety. Pozval nás k sobě domů a poskytl nám rozhovor.

Co říkáte na problém s vodou v obci? Jak dlouho to víte?
Je to asi měsíc, co nám řekli, že si to máme přečíst u obecního úřadu. Je tam napsáno, že se máme sprchovat při otevřených dveřích, což mi vrtalo hlavou. Důvody jsem se dověděl až od vás. Problémů v obci je trochu víc, ale neřeší je nikdo.

Používáte tu vodu, koupete se v ní?
Koupeme se v ní, vaříme z ní, ale nepijeme ji.

Když už víte, co vám hrozí při koupání se zavřenými dveřmi do koupelny, budete se v té vodě koupat dál?
Nic jiného mi stejně nezbývá. V předchozím bydlišti jsme problém s vodou měli také a mytí jsme řešili na benzinkách. To už teď nepřipadá v úvahu, je to dost nákladné. A při zavřených dveřích se stejně nekoupu, mám totiž fobii z uzavřených prostor.


Starosta Bubovic: Že by se musela školka zavřít, to si neumím představit


Bohumír Vítek, starosta Bubovic


Bubovice – Problémy s vodou naplno zaměstnaly vedení obce. Na otázky Deníku odpovídal starosta Bubovic Bohumír Vítek.

Jaký je to pro obec problém?
Problém je to hlavně pro ty, kteří nemají jinou možnost napojení. Týká se to tří bytovek, školky a zhruba stovky lidí.

Školka, která tu je už hodně dlouho, obec trápí asi nejvíce. Jak dlouho její provoz může fungovat?
Fungovat může, pokud bude zásobovaná kvalitní pitnou vodou, což se řeší vodou dováženou v kanystrech. Hygieně se ale nelíbí i to, že si v té vodě děti myjí ruce. Neumím si představit, že by se musela zavřít. Před lety jsem vybojoval navýšení kapacity, dětí tu máme hodně. Bude se muset najít nějaké řešení, úpravna vody nebo něco jiného.

Možností je odradonovací stanice pro obec nebo jednotlivé byty. Byli byste ochotni pro školku něco takového pořídit? Je to otázka padesáti tisíc…
To ano, ale bohužel by to znamenalo udělat tlakovou stanici, protože v obci je nedostatečný tlak vody.

Jaké vidíte východisko?
Vůbec nevíme. Z peněz jsme se loni úplně vyčerpali kvůli rekonstrukci silnice. Když chcete něco většího podniknout, musíte čtyři roky šetřit.

Zeptali jsme se: Co by pro vás znamenalo zavření školky?

Martin Lacina, Březnice
otec předškoláka

Výskyt radonu je nepříjemné zjištění a dosud jsem o tom nevěděl. Zavření školky by bylo hloupé, děti jsou tu na sebe zvyklé a my bychom měli problémy s umístěním. To by nebylo dobré. V Březnici už místo ve školce není.