Dobříšská knihovna má v současné době přes dva tisíce čtenářů a pořádá téměř osm set akcí ročně. Zájem o programy ze strany škol i veřejnosti stoupá a v loňském roce již knihovníci nedokázali poptávku uspokojit. Programy by rádi nabídli, ale chybí jim minimálně jeden sál. Nové prostory a vybavení umožní knihovně nabídku rozšířit a vylepšit. Podobně by nová budova měla pomoci i spolkům.

Studie nové budovy knihovny je hotová a do konce letošních prázdnin byla vystavena v Městské knihovně Dobříš. „Pracovníci knihovny po celý rok spolupracovali s architektonickým ateliérem 4DS, kterému předali též veškeré požadavky spolků. Studii považují knihovníci za vyhovující, o pár detailech budou ještě jednat,“ uvedla Romana Bodorová z dobříšské městské knihovny.

Nová budova knihovny by měla mít oddělení pro děti, teenagery i dospělé, klubovnou, dva malé a jeden velký multifunkční sál. Klubovna i sály budou využívány zejména pro programy knihovny, spolků a města, ale bude možné i jejich komerční využití. Téměř celý prostor bude bezbariérový a bude mít i několik odpočinkových zákoutí. Počítá se dokonce i s venkovní terasou k posezení. Pro jednotlivé spolky vzniknou šatny se sprchami, v budově bude malá samoobslužná kavárna. „Díky spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT Praha (UCEEB) je dům navržen v pasivním režimu, takže jeho ekologická i ekonomická zátěž bude minimální,“ připomíná Romana Bodorová.

V současné době se dokončuje dokumentace k územnímu řízení a pokud město objedná další část projektové dokumentace, bude následovat územní řízení, podání žádostí o dotace a projekční práce. Rozhodne-li se na podzim o pokračování projektu a podaří-li se zabezpečit financování, na přelomu let 2019 - 2020 se může začít stavět. Podle nové starostky města Jany Vlnasové, ale všechno bude záležet na možnostech rozpočtu města. „Rozpočet na příští rok bychom chtěli sestavit a schválit ještě do konce letošního roku a podle jeho možností se uvidí, které projekty začnou jako první,“ řekla po svém nástupu do funkce dobříšská starostka.

Odhad nákladů na stavbu je 80 miliónů Kč plus DPH. Je to nemalá částka, ale je to levnější a praktičtější varianta, než původně zamýšlená stavba dvou budov tzv. Spolkového domu za 40 miliónů a knihovny za dalších zhruba padesát. „Nelze též opomenout, že tento projekt nabízí spolkům i knihovně lepší podmínky, než oba zmíněné původní projekty a že náklady na vybavení, provoz a údržbu dvou objektů by byly mnohem vyšší, než u objektu jednoho,“ vysvětluje Bodorová.

Díky spolupráci s UCEEB má město dosti velkou šanci získat dotaci ve výši 30 procent nákladů, přesto lze předpokládat potřebu úvěru. Když se jednalo o projektu Spolkového domu, minulé vedení města uvedlo, že pro Dobříš není problém vzít si v potřebné výši úvěr a s náklady na stavbu knihovny se samozřejmě též muselo počítat. Doufejme tedy, že stavba nové knihovny je pro město prioritou, tak, jak to vyjádřili obyvatelé Dobříše v několika anketách a že se podaří peníze sehnat.