Ta také s jednou ze skupin budoucích žáků dvou prvních tříd, kteří v září zasednou do školních lavic, prošla některé učebny, školní družinu, tělocvičnu a další prostory školy.

Na trase prohlídky bylo pro děti připraveno pět stanovišť, kde plnily nejrůznější úkoly. Skládaly například barvy, určovaly které potraviny patří do jídel na obrázku a podobně. „Děti byly moc šikovné, plnění úkolů jim šlo a nakonec pak dostaly za splněné úkoly malou odměnu.

Rodiče si školu také prohlédli a také se seznámili s novou ředitelkou Šárkou Jendruščákovou, která v novém školním roce nahradí odcházejícího Petra Šlemendu.