Hugo Roldán z Povodí Vltavy ve čtvrtek 6. ledna oznámil, že státní podnik spravující toky spolu se společností Metrostav spustil nový web. Na internetové adrese www.orlikppo.cz začaly fungovat stránky informující o budování doplňkového bezpečnostního přelivu u přehradní hráze. Aktuální harmonogram počítá s tím, že stavět by se mělo do konce roku 2026.

Vizualizace plánovaného bezpečnostního přelivu Vodního díla Orlík.
Orlík se připravuje na extrémní povodeň

„Na tomto portálu budeme průběžně informovat o aktuálním dění souvisejícím s touto strategickou vodohospodářskou investicí na ochranu před povodněmi. Zájemci zde najdou také informace o historii výstavby této největší přehrady v České republice, doplněné řadou dobových snímků,“ upozornil Roldán. Přičemž připomněl, že návštěvníci webu se nemusejí stát jen pasivními čtenáři: nechybí totiž ani možnost komentářů či nástroj pro zasílání dotazů.

Poučení pro laiky i experty

Za důležité pro informování veřejnosti laické i odborné považuje nové webové stránky generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. „S ohledem na skutečnost, že se jedná o největší vodohospodářskou stavbu v novodobé historii, považuji za podstatné informovat o jejím průběhu nejen širokou veřejnost, ale i studenty příslušných oborů středních i vysokých škol a odbornou vodohospodářskou veřejnost,“ konstatoval. Slibuje současně, že pro odborníky budou v průběhu výstavby pořádány i speciální prohlídky.

Předejít povodňové tragédii

Hráz orlické nádrže budované v padesátých letech minulého století (a slavnostně uvedené do provozu jako klíčová součást vltavské kaskády v roce 1961) přeliv má – nicméně s přípravami na stavbu doplňkového bezpečnostního přelivu se začalo hned po katastrofální povodni v roce 2002. Tehdy hráz vodního díla odolala – byť s poškozením a poničením technologií elektrárny – podstatně většímu zatížení, než na jaké byla projektována.

V nejtíživějších chvílích se však objevovaly obavy, zda vydrží – nebo povolí; pak by to znamenalo, že voda smete vše, co jí stojí v cestě. Včetně části Prahy. Vlastně celý dolní tok Vltavy představovaný územím, kde žije přes čtvrt milionu lidí. Korytem řeky ale od té doby proteklo ještě hodně vody, než byla loni v říjnu výstavba slavnostně zahájena.

Ze slavnostního zahájení stavby bezpečnostního přelivu na přehradě Orlík 20. října 2021.
Na Orlíku začala stavba přelivu. Přinese větší bezpečí, ale i omezení

Metrostav v příštích letech vybuduje doplňkový bezpečnostní přeliv se třemi poli hrazenými segmentovými uzávěry umístěnými na pravé straně hráze v horní vodě, na které navazuje železobetonový skluz o délce 367 metrů a šířce 16 metrů. V případě potřeby bude sloužit pro převedení povodňového průtoku pod vodní dílo. Stavba za bezmála 1,8 miliardy korun si vyžádá snižování hladiny v přehradní nádrži i omezování průjezdu po silnici vedoucí po koruně její hráze.