Teslínský buk přihlásili do projektu Zdravé stromy pro zítřek Nadace Partnerství ve spolupráci s občanským sdružením Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Buk nakonec získal poukaz na bezplatné ošetření.

Arboristické ošetření památného Teslínského buku, který patří mezi největší buky ve středních Čechách, bude v pondělí. Podle některých lidí se jedná o poslední hraniční strom, který se v České republice dochoval. Označoval majetek řádu Benediktinů na Kolvíně.

Asi 300 let starý buk ošetří dva kvalifikovaní odborníci s mezinárodním certifikátem European Tree Worker (Evropský arborista).

Vedoucí místní organizace ochránců přírody Střední Brdy Lukáš Tůma řekl Deníku, že se rozhodli přihlásit do projektu tento strom, protože má velkou historickou hodnotu a to se podařilo.

„Když jsme dostali zprávu o přijetí Teslínského buku mezi devatenáct významných stromů v České republice, byli jsme rádi, protože to pro tento strom představuje jistou záchranu,“ řekl Lukáš Tůma.

Hraniční stromy v dřívějších dobách vyznačovaly hranice pozemků či území. Mohlo jít o zahrady dvou sousedů, hranice polí či pastvin, vymezení panství až po hranice různých zemí. V dnešní době už značení tohoto typu není obvyklé. Hraniční stromy, které se dožily současnosti, jsou většinou vyhlášené jako památné nebo významné. Hraniční stromy mohly být cíleně vysazované, ale často byl využit stávající porost. Pro označení stromu se používalo rozličných metod, nejčastěli tzv. líhy neboli lízy, které byly vypáleny nebo vyřezány do kůry. Často se používaly symboly kříže, kalichu, nebo střely, uváděla se i jména, letopočty a podobně. Někdy se do kmenů zarážely hřeby. Zdroj: wikipedia