Jak ministerstvo pro místní rozvoj pomáhá městům a obcím v bytové politice?

Připravuje se nový program podpory oprav pro panelové domy a program, který umožní větším městům využívat peníze Evropského fondu regionálního rozvoje, kromě jiného i na regeneraci problémových sídlišť.

Větším městem máte na mysli?

Vláda rozhodla v návrhu integrovaného operačního programu, který schválila koncem února, že větším městem je město, kterémádvacet tisíc obyvatel a více.

Co byste poradila menším městům?

Využívat dál národní programy, které existují a pokračují za identických podmínek jako vloni. Například jde o program Cesta regenerace panelových sídlišť, který ministerstvo pro místní rozvoj spravuje. Každý rok vyhlašujeme začátkem roku podmínky. Letos se podávaly žádosti v březnu. Program existuje sedmý rok a města a obce jsou v tomto ohledu velmi aktivní. Mohou využívat programy realizované státním fondem rozvoje bydlení, které jsou vhodně obcemi využívané.

Jsou otevřeny z pohledu ministerstva dveře i nové bytové výstavbě?

Samozřejmě. Od roku 2003, ale stát podporuje pouze výstavbu sociálního bydlení, která je zaměřena výhradně na osoby s limitovanými příjmy, seniory a zdravotně postižené, nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Jakou šanci mají mladé rodiny?

Pro ty existují speciální programy, celkem tři, které realizuje Státní fond rozvoje bydlení, kde mladí manželé nebo rodiče mohou získat velmi výhodné úvěry na pořízení vlastního bydlení ve výši 300 tisíc korun.