Z toho je velká část komunálního netříděného odpadu. Skládka zatím funguje ve zkušebním provozu. Její kapacita je vyprojektovaná na 100 tisíc kubíků pro ukládaný odpad, což by mělo stačit tak na pět let.

Ovšem firma počítá s tím, že v budoucnu úložiště rozšíří až na milion kubických metrů.

Podle projektantů je velkou výhodou bytízské skládky její umístění. „Případným úletům by měl zabránit jednak odval šachty 10, val propadového pásma, přilehlý kopec a téměř kolem dokola vzrostlý les. Stejně tak by se měl eliminovat i šířící se nepříjemný zápach,“ sdělil Deníku Michal Zábrodský, vedoucí provozu skládky Bytíz.

Provozovatelé bytízské skládky mají rovněž v plánu, jak skládkování co nejvíce zefektivnit. Chtěli by odpad nejen ukládat, ale zároveň ho třídit a pak dále zpracovávat.

Zárukou bezpečného skládkování je podle Zábrodského také elektronický systém pod skládkou.