„V nedávné době podpořila tato společnost nemocnici hned dvakrát v celkové výši přesahující 100 tisíc korun. Na podzim minulého roku se v nemocnici v krátkém časovém úseku rozbilo 13 televizorů na pokojích pacientů. Šlo o oddělení ortopedicko – traumatologické, dětské, interní a chirurgické. Ředitel zmíněné firmy vyslyšel prosbu nemocnice a poskytl jí téměř 55 tisíc korun. Za ty nemocnice nakoupila 13 chybějících televizí i s držáky a do Vánoc měli pacienti uvedených oddělení televize opět k dispozici," uvedla mluvčí nemocnice Monika Boušková.

V pondělí pak ředitel této společnosti předal na zdabořské LDN (Léčebna pro dlouhodobě nemocné) nemocnici část dalšího daru, více než 60 tisíc korun, které putovaly na nákup pomůcek pro standardní polohování a bazální stimulaci na obou lůžkových jednotkách oddělení následné péče a na nákup přemisťovacích desek, tzv. Rollboardů (pro přemisťování pacientů upoutaných na lůžko), sedaček do sprch a polohovacích pomůcek pro standardní lůžkové jednotky interního oddělení.

„Máme tady dlouhodobě ležící pacienty, kteří tyto pomůcky potřebují. Hlavně pro prevenci dekubitů (proleženin) pat. Polštáře se dají tvarovat a my můžeme pacienty různě polohovat, jak ostatně činíme každé dvě hodiny," vítá pomůcky vrchní sestra zdabořské léčebny Irena Suldovská