O letité hnízdiště zřejmě přijde pár bílých čápů v Rožmitále. Vlastník bývalé slévárny, které dominuje vysoký zděný komín, se rozhodl staré budovy včetně komínu zbourat. Proti jsou ochránci přírody z Rožmitálu včetně řady lidí, kteří podepsali archy, kde se proti demolici komínu postavili.

Záměr prošel potřebnými procedurami a krajský úřad nakonec povolil zbourání komínu s tou podmínkou, že majitel vybuduje poblíž jeho místa náhradní asi dvacet metrů vysoký stožár, kde by se čápi mohli uhnízdit. Jenomže úřad dodatečně vydal chybné rozhodnutí, když povolil demolici komína od října do konce února bez uvedení roku. Přitom stanovil postavit stožár pro čápy do konce roku 2010. Čápi by tudíž letos na jaře přilétli ze zimoviště a nemusel by stát ani komín, ani náhradní hnízdiště.

Právě kvůli neshodám v termínu se proti povolení odvolalo město Rožmitál.
„Krajský úřad zatím nevydal pravomocné rozhodnutí ve věci výjimek ochranných podmínek zvláště chráněného živočicha, v tomto případě čápa bílého. Vlastník má zatím vydané povolení na zbourání ostatních objektů. Ale i komín je v havarijním stavu,“ popsal momentální stav kolem demolice Václav Krýda ze stavebního úřadu v Rožmitále.

Z toho důvodu se zdá, že demolici komínu se zabránit asi nepodaří. Musel by se opravit.

Šéf Ochrany fauny ČR Pavel Křížek sdělil Deníku, že by neviděl takový problém se zahnízděním čápů na stožáru. „Čápi docela dobře přijímají jako náhradní hnízdiště podobné stavby,“ řekl Křížek.