Školy se při ukončení školního roku 2019/2020 řídí pokyny a metodikou vydanou ministerstvem školství. Ta učitelům říká jak mají například hodnotit žáky v druhém pololetí i to, za jakých podmínek lze vysvědčení předávat.

„Vysvědčení budeme předávat celým třídám, ovšem nebude to jako tradičně všem při první vyučovací hodině, ale máme je rozdělené do skupin, aby se tu všichni nepotkali v jeden čas. Součástí bude i podepsání prohlášení, že nemají příznaky koronaviru,“ řekl Václav Švenda, zástupce ředitele Integrované střední školy hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram.

Tato škola patří do skupiny těch, které letošní rok ukončí už v pátek 26. června. „Toto rozhodnutí ale nesouvisí s koronavirem, o ředitelském volnu na poslední dva dny v červnu bylo rozhodnuto ještě před vypuknutím pandemie,“ dodal Švenda.

Stejně je na tom i většina příbramských základních škol. Ty také až na ZŠ pod Svatou Horou a ZŠ Bratří Čapků, kde se vysvědčení bude rozdávat až v úterý 30. června, vyhlásily na poslední dva dny v červnu ředitelská volna.

Některé školy dokonce školní rok ukončují ve dvou termínech. Důvodem je odchod posledních ročníků za dalším studiem. To je například případ základní školy v Petrovicích. „Žáci prvních až osmých tříd dostali vysvědčení už ve čtvrtek 25. června a deváťáci se školou rozloučí v pátek 26. června od osmi hodin a pak o hodinu později je čeká slavnostní vyřazení z řad školáků na obecním úřadu,“ prozradil starosta Petr Štěpánek.

Podobně je na tom i sedlčanské Gymnázium a obchodní akademie. „Letošní školní rok končíme v úterý 30. června, ale slavnostní vyřazení maturantů se uskuteční už v pátek 26. června v podvečer v kulturním domě,“ uvedl ředitel školy Radomír Pecka.

Co se týče známkování, tak i tam budou školy postupovat podle pokynů ministerstva. Většina škol bude rozdávat klasické hodnocení pomocí známek. „Budeme rozdávat na vysvědčení známky podle metodiky ministerstva školství, takže se rozhodovaly známky do vypuknutí pandemie, plus se přihlíželo k aktivitě při online výuce,“ vysvětlil zástupce ředitele ZŠ Jiráskovy sady Miloš Přibyl.

Příbram
Základní školy v Příbrami až na ZŠ pod Svatou Horou a ZŠ Bratří Čapků končí školní rok už v pátek 26. června. Na poslední dva červnové dny vyhlásily ředitelská volna.
Vysvědčení se budou předávat většinou ve třídách.

Dobříš
1. ZŠ
Vysvědčení bude vydáno všem dětem třídní učitelkou dané třídy 30. června 1. vyučovací hodinu, která končí v 8:20.
Školní jídelna 30. června vaří, obědy budou vydávány od 10:30 do 12:00. Děti, které nechodí do školní družiny,  půjdou samostatně na oběd.
Provoz školní družiny je do 12 hodin.
2. ZŠ
Školní rok 2019/20 bude ukončen v pátek 26.června. 1. - 8. ročník - předání vysvědčení ve třídách společně v 8 hodin. Žáci, kteří nebyli přihlášeni k docházce, donesou podepsané čestné prohlášení.
Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. ročníku v 9 hodin.

Sedlčany
1. ZŠ
Slavnostní vyřazení žáků devátých a pátých (do primy) ročníků se uskutečnilo ve čtvrtek 25. června.
2. ZŠ Propojení
Vysvědčení se bude vydávat 30. června dle pokynů ministerstva školství.

ZŠ Rožmitál pod Třemšínem
Pro vysvědčení si mohou přijít všichni žáci, předávání bude probíhat od 8 hodin ve třídách. Slavnostní ukončení školního roku před školou neproběhne. Žáci, kteří do školy nechodili, musí předložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Vysvědčení bude možné vyzvednout i v kanceláři školy od 29. června do 3. července nebo později.

ZŠ Milín
Školní rok škola ukončí 30. června vydáním vysvědčení. Bude se hodnotit pomocí známek.