„Snažíme se maximálně využít příznivého podzimního počasí a zahájíme kompletní opravu v úseku Milín – Chraštice,“ upřesnil. S tím, že nyní dojde na 3. a 4. etapu z celkově plánovaných osmi etap, přičemž se bude pracovat na opravě povrchu i na odvodnění.

Podle zmiňovaných etap lze těžiště prací soustředit do zhruba kilometrového úseku Životice – Těchařovice. Vlastně to ale může být celkem fuk; dopravní zácpy se mohou protáhnout až kdovíkam. A zcela jistě poznamenají provoz i na okolních komunikacích třetí třídy.

Pro řidiče sice opravy neznamenají uzavírku s odklonem na objízdnou trasu, práce na velmi frekventované silnici se budou dělat za provozu vždy na jedné polovině vozovky, kdy provoz bude řízen kyvadlově semaforem nebo regulovčíky – se zdržením však motoristé musí počítat. A to i s citelným. „Lze očekávat nárazově tvorbou kolon a s tím související zdržení, které může jít i do desítek minut,“ varoval ve středu Buček.

Jak náramná zde může být plechová tlačenice, dávají tušit jeho další slova: podle sčítání dopravy z roku 2016 tímto úsekem projede denně téměř 13 tisíc vozidel. A intenzita dopravy od té doby nepoklesla; spíš naopak. Přece jen jde o jednu z klíčových spojnic Prahy s jihem Čech: hlavně na Písecko, Strakonicko, Prachaticko, ale i na České Budějovice.

Ilustrační foto.Zdroj: archiv Ředitelství silnic a dálnic„Uvedení tohoto rekonstruovaného úseku do provozu je plánováno v polovině listopadu v závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách,“ naznačil Buček, kdy se situace vrátí k běžnému stavu. Pak přijde několikaměsíční oddych – s oteplením však lze vše očekávat nanovo. „Práce na dalších etapách rekonstrukce budou obnoveny po ukončení zimní technologické přestávky na jaře příštího roku,“ potvrdil Buček.

Oprava silnice I/4 na jih od Milína

- Ve čtvrtek 8. října bude zahájena oprava části silnice I/4 mezi obcemi Milín a Chraštice: mezi křižovatkou se silnicí III/0049 vedoucí do Milína a křižovatkou se silnicí III/00414 vedoucí do Chraštic.

- Celková délka rekonstruovaného úseku je 4,69 km (úsek mezi kilometry 53,340 a 53,691 byl rekonstruován v rámci jiné akce) a dělí se celkem na osm etap. Letos dojde na etapy 3+4 (Životice – Těchařovice) v délce 1180 metrů.

- Důvodem rekonstrukce je zejména stav povrchu vozovky, který vykazuje značné množství poruch (kaverny, olamování okrajů vozovky, hloubková koroze, výtluky, vysprávky, trhliny, vyjeté koleje i místní trhliny). Nicméně je již třeba také provést částečnou rekonstrukci mostu přes Zbenický potok, jehož stav je hodnocen jako špatný, a rovněž rekonstruovat odvodnění.

- Mimo souvislé opravy konstrukčních asfaltových vrstev vozovky (frézování a pokládka vrstev nových) a následné obnovy vodorovného dopravního značení plastem se bude provádět rovněž odstranění nánosů z nezpevněných krajnic a také jejich seříznutí a dosypání. Pročištěno a opraveno bude odvodňovací zařízení (silniční příkopy a propustky).

- Pro zvýšení bezpečnosti v daném úseku budou vyměněna a doplněna svodidla a dojde k výměně kolmých betonových a kamenných čel pod sjezdy, které nejsou chráněny svodidly, za čela šikmá odlážděná lomovým kamenem.

- Na mostě s evidenčním číslem 4-030 se bude pracovat zejména na provedení nových říms i izolace, doplnění odvodňovacích žlabů u říms, na lokální sanaci spodní stavby a nosné konstrukce a osazení nového lankového zábradlí na římsy.

- Zhotovitelem díla je akciová společnost M-Silnice, která zakázku vysoutěžila za 47 944 265 Kč bez DPH (přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla výrazně vyšší – činila 74 606 000 Kč rovněž bez DPH).

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic