Radnice vybrala firmu, která má za úkol vypracovat architektonickou studii celé obnovy této lokality. „Dokážou mimo vyčištění nádrže navrhnout i lepší přítok a odtok, aby voda ze sousední Kaňky netekla rovnou do Příbramského potoka, ale tekla právě přes Čekalíkovský rybník,“ vysvětlil místostarosta Martin Buršík.

Průtok kromě čištění rybníku a také zajistí lepší podmínky pro jeho faunu a flóru. Vytvořená studie se pak stane podkladem pro projektanty a celkovou úpravu rybníku a jeho okolí.

Rybník a jeho okolí by měl být po revitalizaci napojený také na stezky v okolí vedoucí na Svatou Horu, Sázky, Nový rybník a Q-klubu.

„Jednou z myšlenek je i tematické ladění celého toho prostoru. Jednou z možností je odkaz na Valle di Ledro a tematiku italských vysídlenců z této oblasti za I. světové války na Příbramsko, který by se mohl jako červená nit vinout tímto areálem,“ dodal druhý místostarosta Jan Konvalinka.