„V mateřských centrech je vždy o zábavu postaráno, proto i tato slavnostní chvíle bude pojata hravě. Připraven bude zábavný kvíz s otázkami, na něž najdou návštěvníci odpověď po pozorném zhlédnutí vystavených fotografií. Děti z dramatického kroužku při MC Pampeliška Březnice zahrají krátkou pohádku O zmrzlém králi,“ uvedla Dáša Nesvedová z Pampelišky.

Případnou dlouhou chvíli dětem ukrátí výtvarná dílna a dospělí si zase budou moci prohlédnout či zakoupit originální výrobky šikovných maminek a dětí z MC Pampeliška.

„Malou hru si s námi zahrály i známé osobnosti z řad umělců, vědců, politiků nebo sportovců, kteří již předem obkreslili svou ruku a do dlaně vlastnoručně napsali své přání či pozdrav. Některé z těchto milých vzkazů přečtou malí školáci, další budou k dispozici v návštěvní knize přání, vzkazů a pozdravů, do které budou moci přispět nejen účastníci vernisáže, ale i všichni další návštěvníci výstavy,“ doplnila Dáša Nesvedová.

Cílem celé výstavy je přiblížit široké veřejnosti práci mateřských center jako kompletní služby pro rodinu. Tato centra nejsou jen místem setkávání maminek s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené, ale nabízejí aktivní způsob trávení volného času a opravdu široké spektrum služeb pro celou rodinu. Zahrnují v sobě aktivity zaměřené na sociální, kulturní, sportovní, vzdělávací, kreativní i ekologickou činnost.

Fotografie putují postupně 12 měsíců po 12 okresech Středočeského kraje. Březnickou zastávku připravila mateřská centra okresu Příbram, konkrétně Pampeliška Březnice, Rozmarýnek Rožmitál pod Třemšínem, Dobříšek Dobříš, Petrklíč Sedlčany a Jinečáček Jince.

„Ve Středočeském kraji je nyní 64 mateřských center sdružených v Síti MC a vlastně jsme doposud nepracovali na projektu, do kterého by byla ve větší či menší míře zapojena všechna najednou. Někdy není úplně snadné se domluvit, věřím ale, že výsledek předčí očekávání a že společná práce na tomto projektu přispěje ke zlepšení další spolupráce center v jednotlivých okresech,“ vysvětlila krajská koordinátorka Sítě MC Jiřina Chlebovská.

Březnická výstava potrvá do 9. dubna a poté se vydá na svou další pouť, tentokrát do Jílového u Prahy.

Karel Souček