Funguje v areálu bývalé osmé základní školy v Žežické ulici. Dveře se otevřou veřejnosti od 10 hodin. Zájemci tak mají šanci více se dozvědět o smysluplnosti služeb nejen pro drogově závislé a jejich blízké.

Program:

Den otevřených dveří
Od 10 do 18 hodin:
– individuální i skupinové prohlídky nízkoprahového zařízení
– odborný výklad o službách Centra adiktologických služeb a jejich smysluplnosti

Šanci má každý
od 12 do 18 hodin
– náhledové lekce Programu primární prevence. Začínají vždy v celou hodinu. Lidé se dovědí se a na vlastní oči uvidí práci s dětmi ve školách v rámci programu Dlouhodobé primární prevence, která snižuje vznik rizikového chování

Pokládejte otázky řediteli
Od 15 do 16 hodin
– neváhejte se ptát a diskutovat o tom, co vás zajímá na drogové problematice.
MUDr. Petr Nevšímal, psychiatr a ředitel obecně prospěšné společnosti Magdaléna bude odpovídat na dotazy. Návštěvu přislíbili i zástupci vedení města Příbram.

Centrum adiktologických služeb Magdaléna bude v Příbram už 10 let 

Původně příbramské „Káčko" si za ta léta své existence vybudovalo mezi občany respekt a vyměnilo na sto tisíc injekčních stříkaček. Jeho nízkoprahové služby pro drogově závislé mají svým významem nezastupitelné místo v příbramském regionu stejně, jako kdekoliv na světě. Dne 5. června 2012 opět otevře Centrum adiktologických služeb své dveře široké veřejnosti od 10.00 do 18.00 hod. Můžete se těšit na zajímavý program.

„Okolo smysluplnosti služeb pro drogově závislé a jejich rozsahu, které naše nízkoprahové zařízení poskytuje, se občas ve společnosti vyskytují mýty a zkreslené představy. Drogová problematika obecně u některých lidí vyvolává přehnané obavy a pocity ohrožení, byť se o ní dozvídají třeba jen z médií. Jde však spíš o strach z neznámého. Proto chceme poskytnout šanci každému, kdo by se chtěl osobně setkat s odbornými pracovníky těchto služeb a otevřeně s nimi na toto téma diskutovat." vysvětluje ředitel obecně prospěšné společnosti Magdaléna, MUDr. Petr Nevšímal, proč by lidé měli využít Dne otevřených dveří CAS, byť se jich problematika drogové závislosti bezprostředně nedotýká.

„Lidé někdy nechápou souvislosti mezi chováním drogově závislých a službami, které jim poskytujeme, abychom širokou veřejnost ochránili před riziky a negativními dopady užívání návykových látek. A odborný tým pracovníků Centra adiktologických služeb Magdaléna pracuje na Příbramsku především ku prospěchu veřejnosti." dodává Bc. Hana Vavřincová, vedoucí Centra adiktologických služeb. „Rádi všem návštěvníkům objasníme, co se skrývá například pod termíny poradenské a kontaktní služby, výměnný program, informační servis, krizová intervence a další, k čemu tyto služby slouží."

„Abychom předcházeli užívání návykových látek ve společnosti, věnujeme se také dětem na základních a středních školách v rámci programů primární prevence." vysvětluje dále Mgr. Helena Fialová, vedoucí Centra primární prevence Magdaléna. „Tyto programy jsou zároveň zacílené na komplexní prevenci vzniku rizikového chování. Chtěli bychom proto umožnit nejen rodičům poznat, jak taková práce vypadá a v čem spočívá. Připravili jsme pro ně v rámci Dne otevřených dveří Centra adiktologických služeb-Příbram náhledové lekce. Domníváme se, že i tato zkušenost může rodiče obohatit a rozšířit jejich pohled na možnosti, jak ochránit dítě před problémy, kterým často musí v období dospívání čelit." dodala Helena Fialová.

Terénní programy Magdaléna-Příbram získaly finanční podporu v rámci Evropských dotací a Individuálního projektu Středočeského kraje.

Jana Vlnasová, mluvčí Magdalény o.p.s.