Slavnostní podvečer se odehrál na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši, jehož studenti se také aktivně zapojili do programu. Nechyběl ani Lubomír Brožek – předseda Klubu českých a slovenských spisovatelů; spolku, který toto ocenění uděluje právě společně se středočeskou hejtmankou či v minulosti hejtmanem. Na výběru laureáta se také mimo jiné podílí tým Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Cena Františka Hrubína je literární ocenění určené nejlepšímu autorovi spjatému se Středočeským krajem. Letos se uskutečnil již sedmý ročník. V minulých ročnících získali tuto cenu Vladimír Janovic za sbírku V kom jednou přenocoval přízrak, Jana Štroblová za sbírku Neviditelné obrazy, Bedřich Stehno za sbírku Jadérka, Michal Černík za sbírku Stébla, Vladimír Křivánek za knihu Duše je divný pták a Petr Čornej za dílo Jan Žižka. Cena se uděluje za přínos české kultuře v oblasti literární tvorby rázu básnického, prozaického, dramatického či literárně kritického – a to včetně literatury pro děti a mládež.