Současná hospodářská krize se dotkla i lesnictví. Ceny dřeva klesly řádově o desítky procent. Neznamená to ale, že by majitelé domů, kteří topí palivovým dřívím, ušetřili. Výroba palivového dřeva je pro lesní podniky okrajovou záležitostí a už nyní je jeho cena pod výrobními náklady.
S propady cen u vytěženého dřeva se však musejí porvat lesní hospodáři. V době, kdy se těžilo dřevo po orkánu Kyrill, se prodávalo za přibližně dvojnásobek současné ceny. „Propady jsou nyní u dřeva k pořezu, tedy kulatiny a vlákniny, což je dřevo určené na výrobu papíru a dřevotřísky. Vázne odbyt zejména na mimoevropském trhu,“ uvedl ředitel hořovické divize Vojenských lesů a statků ČR Martin Chytrý. Divize hospodaří především v lesích Vojenského újezdu Brdy.
Podnik připravuje komplexní restrukturalizaci včetně reorganizace jednotlivých divizí. „Důvodem je právě situace na trhu se dřívím, kdy v minulém roce došlo k poklesu cen dřeva o přibližně 30 procent. Cílem všech připravovaných kroků je zajistit i nadále efektivní hospodaření podniku. Konkrétní kroky jsou v současné době rozpracovávány,“ popsal Martin Chytrý s tím, že do konce března je stanoven termín pro zpracování návrhu změn, který bude projednán se zakladatelem a odbory.
Jedním z možných opatření bylo i přestěhování divize z Hořovic do Jinců. Změnám se nevyhnou lesní správy Mirošov, Strašice, Jince, Obecnice a Nepomuk. „Lesníky jsme informovali, nemáme před nimi tajnosti a vědí, že se některé správy sloučí. Redukce zaměstnanců se bude týkat jen technicko-hospodářských pracovníků,“ dodal Martin Chytrý. V loňském roce byl průměrný počet zaměstnaných pracovníků divize 265 osob, z toho bylo 73 technicko-hospodářských pracovníků.