David Hroch, ředitel Městského muzea Sedlčany, potvrdil, že se ve čtvrtek 3. listopadu v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech uskuteční vědecká konference o Radeckém, o jejíž pořádání se přičinil Státní oblastní archiv Praha. Doplnil, že Česká pošta udělá radost sběratelům tím, že na poštovním úřadu v Sedlčanech bude od středy 2. do pátku 4. listopadu razítkovat pohlednice příležitostným razítkem s tématem 250. výročí narození polního maršála Radeckého. Pohlednice s dobovým vyobrazením připravilo sedlčanské muzeum.

V Sedlčanech bude pro veřejnost atraktivní program slavnosti v sobotu 5. listopadu. „Začne v 10 hodin srazem účastníků u kostela sv. Martina, od 10.30 hodin bude sloužena mše svatá a dojde k požehnání praporu Spolku Radecký Praha. Půl hodiny před polednem bude odhalena pamětní deska maršálu Radeckému na budově městského muzea, na níž sedlčanská radnice přispěla z rozpočtu částkou 100 tisíc korun. Přibližně ve 12 hodin nastoupí vojenské historické jednotky u mariánského sloupu na náměstí a následovat má dekorování pamětními medailemi," upřesnil program Jan Bárta za Spolek Radecký Praha.

Informoval také o dalším počinu, který připomene maršála Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče o několik dnů později v Praze. „Slavnost v neděli 13. listopadu pořádá Spolek Radecký Praha s podporou Tradičního c.k. pěšího pluku č.2 8 – Pražské děti a Tradičního c.k. zeměbraneckého pěšího pluku č.8 Praha a také pod záštitou Daniela Hermana, ministra kultury České republiky. K zahájení dojde na Staroměstském náměstí na rohu Pařížské třídy ve 14.30 hodin, odkud budou pochodovat historické vojenské jednotky poblíž k místu původního umístění pomníku Radeckého na Malostranském náměstí. V 16 hodin předpokládáme odjezd historickou tramvají do Lapidária a k dekorování pamětními medailemi. Zde u pomníku Radeckého bude v 17.30 hodin zahájeno tradiční setkání u sklenky vína," sdělil Bárta.

Upozornil, že již ve středu 26. října v 18 hodin v pražském knihkupectví Juditina věž v Mostecké ulici slavnostně představí jubilejní sborník s názvem „Maršál Radecký: Od vojevůdce k pomníku", na kterém pracoval celý kolektiv autorů. „Sborník vychází za podpory ministerstva kultury a obsahuje příspěvky předních historiků. První část se věnuje významu osobnosti maršála Radeckého v historii Rakousko-Uherska a v evropském kontextu. Druhá část objasňuje vznik a osudy pomníku v Praze na Malostranském náměstí.Texty jsou vynikajícími sondami do obou problematik, východiskem pro další studium a živým čtenářským zážitkem. Publikace je zásadním příspěvkem ke snaze navrátit pomník na Malostranské náměstí, vzbudit zájem širší veřejnosti a odbornou diskusi," avizoval Bárta. Knihu bude možné získat i v Městském muzeu Sedlčany. Marie Břeňová