Podle Zdeňka Škalouda, vedoucího odboru správy silnic se jedná o soukromou účelovou komunikaci ve vlastnictví majitelů přilehlých nemovitostí. „Našemu odboru se situace také nelíbí a podnikáme všechny dostupné kroky k nápravě tohoto stavu. O výsledku budeme informovat,“ slíbil Škaloud.