„Budeme první lokálka v republice jezdící podle zjednodušených dopravních předpisů, která bude takto vybavená," pochlubil se jeden ze strojvedoucích na Sedlčance.

Těm odpadne současná  praxe, kdy strojvedoucí z motoráčku musí ve Štětkovicích opustit stanoviště, dojít do služební místnosti k traťovému telefonu, ohlásit příjezd vlaku do dopravny, vyslechnout od dirigujícího dispečera (výpravčí v Olbramovicích) a zapsat povolení k další jízdě, zamknout kancelář, vrátit se na stanoviště, prodat cestujícím jízdenky a s vlakem pokračovat v jízdě.

Po zprovoznění systému na  lokální trati  zvedne jenom sluchátko a veškerá komunikace se odehraje během několika vteřin.
„Vzhledem k tomu, že strojvedoucí může provést ohlašovací povinnost pomocí rádiového spojení přímo z hnacího vozidla a  nemusí chodit k telefonu, může dojít ke zkrácení pobytu ve Štětkovicích.

Podle výsledků zkušebního provozu se zkrácení pobytu projeví v jízdním řádu. Vzhledem k postupu prací na jeho sestavě ale až později," konstatoval Pavel Tesař ze Správy  železniční dopravní cesty (SŽDC).

Podstatným přínosem pro  provoz je ale  zvýšení bezpečnosti jízdy vlaků na Sedlčance, kde nejsou, kromě Olbramovic, na nádražích žádní dopravní zaměstnanci.

„Rádiové spojení mezi dirigujícím dispečerem a strojvedoucími v převážné části uvedené trati umožní v případě vzniku mimořádnosti okamžité předání příkazu pro případné zastavení vlaku," poukázal Pavel Tesař na stěžejní výhodu radiové sítě, která je   před dokončením.

Mimořádnost může nastat nejen při selhání všech klasických dopravních opatřeních jízdou dvou vlaků nebo drážních vozidel proti sobě, ale i při zatarasení kolejí spadlým stromem, autem uvízlým na přejezdu, podemletím náspu po přívalovém dešti  nebo při náhlé poruše přejezdového zabezpečovacího zařízení na křížení kolejí a silnice I/18 mezi Křešicemi a Vrchotovými Janovicemi.

„Rádiová vlaková  síť  umožňuje dirigujícímu dispečerovi a strojvedoucímu příslušného hnacího vozidla navázat rádiové spojení otevřenou výzvou v převážné části uvedené trati. Po ukončení přejímacího řízení a dokončení legislativních záležitostí stanovených příslušnými předpisy, bude uvedená do provozu. Předpokládaný termín zahájení provozu je v závěru letošního roku," doplnil tiskový mluvčí SŽDC Pavel Tesař.