Podle pátečního sdělení Ředitelství silnic a dálnic ČR je potřeba překrýt mostní závěr krycím plechem, který omezí zatěžování střední lamely a současně zamezí jejímu zvedání.

Mostní závěr je podle silničářů nutné překrýt v celé šířce mostu. Aby to bylo možné udělat za provozu, musí být překryvný plech rozdělen na části; v každém jízdním pruhu se bude montovat samostatně. Bude mít tloušťku 15 mm a bude upevněn pomocí chemických kotev. V závislosti na postupu prací bude místo průjezdné jedním nebo dvěma pruhy – s omezením rychlosti na 80 km/h.