Před dveřmi charity si povídají dva bezdomovci. Jsou zvyklí se tu scházet. Ráno totiž dostávají polévku a kafe. Středy mají sladké díky moučníku od jedné z pracovnic charity. „Občas potřebují poradit, popovídat si. Jsou mezi nimi i takoví, kteří mají zájem se ze sociální nouze dostat, ale není jich mnoho. Pomáháme jim s úřady a podobně, ale nemáme prostory, kam bychom je mohli pozvat," naráží na nedostatek místa ředitelka Farní charity Příbram Alena Ženíšková.

Potřeba „něčeho většího", kde by se pracovníci nemuseli tísnit v malé kanceláři, je víc než zřejmá. Zvlášť v poslední době, kdy charita začala spolupracovat se sociálně slabými rodinami.

Před časem se vyjádřil místostarosta Příbrami Václav Černý, že město charitě nabídlo historickou budovu naproti „Domu hrůzy", se kterou si vlastně samo neví rady. Podle Aleny Ženíškové není tato nabídka přijatelná nejen kvůli nákladnosti, ale je nevyužitelná z hlediska náplně práce charity.

„Začali jsme totiž také s doučováním dětí, takže bychom na učení uvítaly klidnější zázemí," doufá v lepší výsledky hledání vhodných prostor Alena Ženíšková.

Doučování je součástí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. „K téhle službě nás vedlo město na pokyn paní Splítkové, vedoucí příbramského OSPODu (oddělení sociálně právní ochrany dětí). Požádala nás o spolupráci a zajištění terénní služby pro sociálně slabé rodiny s dětmi. Na tuto službu jsme si udělali registraci na Středočeském kraji a spustili jsme ji od letošního ledna," říká Alena Ženíšková, podle níž se teď na charitu rodiny doslova valí.

Rodiny, které potřebují pomoc nebo kde už je uložený soudní dohled nad dětmi, navrhuje charitě přímo OSPOD. Na druhou stranu charitu oslovují i rodiny samy od sebe, kdy se třeba dítě ve škole rapidně zhorší.
„Jsme taková poslední záchrana, než začnou konat úřady. Naše pomoc spočívá v tom, že dohlížíme, aby děti chodily do školy. Máme docela dost záškoláků a neomluvených hodin. Dohlížíme na to, aby rodina spolupracovala se školou, spousta rodičů se bojí řešit problémy. Jdeme s maminkou za paní učitelkou a ona se pak cítí lépe, když na to není úplně sama. Pomáháme vyřizovat na úřadech různé sociální dávky. Je v Příbrami spousta dětí, které nenastoupily do školy ani do školky, i když už měly. Našli jsme děti, které jsou zavřené v bytech a jejich rodiny je nedokáží připravit na vstup do školy," nastínila náplň nové služby Alena Ženíšková.

Na problémy v rodině někdy upozorní i základní školy, když dojde u žáka k zásadnímu zvratu v prospěchu.
„Měli jsme žáčka s vyznamenáním a najednou je na čtyřkách, takže se snažíme přijít na to, proč.

Samozřejmě, než škola sáhne po oznámení na sociální úřad," dodává ředitelka Farní charity Příbram Alena Ženíšková, která tuto instituci pozvedla na současnou úroveň za posledních zhruba pět let. Tehdy začínala jako jedna ze tří, dnes má charita 28 pracovníků. Poskytuje zdravotní péči, která se osvědčila i v souvislosti se sociálně aktivizačními službami, kdy se jedná třeba o pomoc při péči o novorozence, přičemž převážnou část klientů tvoří senioři. Dále jsou to pečovatelské služby, odlehčovací služby a denní stacionář pro seniory, který je nyní maximálně vytížený.

Součástí činnosti Farní charity Příbram není jen práce, ale také výlety. „Jak jsme slíbili, uděláme z Tříkrálové sbírky pobyt pro seniory. Odjíždíme prvního května do Českého Ráje," těší se ředitelka.

V plánu jsou i mimoškolní aktivity pro děti, které bez pomoci nemají šanci jít třeba na plavání nebo do kroužku. To je ale zatím ve fázi dohody s městem. Dvacítka dětí ze sociálně slabých rodin ještě nezapomněla na nedávný výlet do Prahy spojený s Matějskou poutí, planetáriem či podmořským světem.