Nejvíce diskutovaná témata se týkala zlepšení osobní hygieny, noclehu, případně ubytování
trvalejšího charakteru.

„Přestože tito lidé ztratili určité sociální návyky, neztratili však úctu a svůj vděk umí náležitě ocenit vlídným úsměvem a poděkováním. Jejich díky patří všem těm, kteří jakýmkoliv způsobem pomohou, ať už podáním jídla a pití, ošetřením defektů, ošacením nebo jen „prostou" komunikací," komentuje setkání s bezdomovci ředitelka příbramské Charity Alena Ženíšková.

Bezdomovcům pomáhá i Úřad práce v Příbrami, který na základě požadavku Farní charity Příbram uspořádal sbírku mezi zaměstnanci.